พระภิกษุสงฆ์ที่ฉันมื้อเดียว พระพุทธเจ้าทั้งสอน หรือเป็นกฏที่ให้ทำหรือเปล่าครับ?

กระทู้สนทนา
ความลับของการอดอาหาร   
เมื่อร่างกายมนุษย์หิว มันกินตัวเอง มันจะทํากระบวนการทําความสะอาด เริ่มจากการกําจัดเซลล์ป่วย มะเร็ง และเซลล์แก่ ความหิวทําให้ร่างกายอ่อนเยาว์และต่อสู้กับโรคต่างๆ เหมือนโรคเบาหวาน
ระหว่างความหิว ร่างกายสร้างโปรตีนพิเศษซึ่งสร้างขึ้นภายใต้สถานการณ์บางอย่างเท่านั้น และเมื่อมันถูกสร้างขึ้น สิ่งมีชีวิตจะรวบรวมโปรตีนเหล่านี้ไว้รอบ ๆ เซลล์ที่ป่วย มะเร็งหรือที่ตายแล้วละลายและฟื้นฟูและประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตของสารอาหารที่ผลิตจากกระบวนการนี้ นี่คือวิธีรีไซเคิลทําระหว่างการอดอาหาร


นักวิทยาศาสตร์ได้ประสบความสําเร็จผ่านการศึกษาเฉพาะทางที่ยาวนานว่ากระบวนการอัตโนมัติต้องการสภาพที่ผิดปกติที่บังคับให้สิ่งมีชีวิตทํากระบวนการนั้น สถานการณ์พิเศษเหล่านี้รวมถึงบุคคลที่งดอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลา 16 ชั่วโมง (รอบ 8/16)
มนุษย์ควรทํางานตามปกติในช่วงนี้ กระบวนการนี้ควรทําซ้ําเป็นเวลาหนึ่งเพื่อให้ได้การชําระล้างร่างกายอย่างสูงสุดและไม่กระตุ้นเซลล์ที่ป่วยอีกครั้ง แนะนําให้ทําซ้ํากระบวนการหิวและกระหายน้ําสัปดาห์ละหนึ่งหรือสองวันตาม Yoshinori Ohsumi - รางวัลโนเบลสาขาวิชาสรีรวิทยาและการแพทย์
"ฉันฝึกอดอาหารเป็นระยะ ๆ 16 ชั่วโมงและฉันแนะนํามัน! ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ.. อาหารเย็นตอน 4 ทุ่มและจากนั้นอาหารกลางวันในวันถัดไปตอนบ่าย 2 คุณแค่ข้ามอาหารเช้าไปและมันดีมาก.. ฉันรู้สึกถึงร่างกายสะอาด ฉันไม่เคยป่วย และฉันรู้สึกดีตลอดเวลา ได้มาฝึกการอดอาหารเต็ม 10, 20 และ 30 วัน กับน้ําเปล่าเท่านั้น.. และมันรู้สึกดีมาก! ฉันขอแนะนําให้ลองอดอาหาร 3 วันเต็มซึ่งเมื่อเกิดการอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์และไม่เช่นนั้น.. 

การอดอาหารเป็นระยะ ๆ
การอดอาหาร 40 วันสําหรับสิ่งมีชีวิตที่มีการสั่นสะเทือนสูง ในวันที่สี่สิบคุณไม่เพียงแต่ทําความสะอาดร่างกายของคุณ คุณยังชําระล้างจิตวิญญาณของคุณจากปรสิตระหว่างมิติและคุณสามารถเปิดตาที่สามได้ การอดอาหารนี้มีไว้สําหรับครูผู้สอนทางจิตวิญญาณและสิ่งมีชีวิตที่สั่นสะเทือนสูงเท่านั้น


ในกกจูปมสูตร มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ มีความตอนหนึ่งกล่าวถึงพระดำรัสของพระพุทธเจ้า
ที่ตรัสถึงอานิสงส์หรือข้อดีของการฉันอาหารมื้อเดียวว่าดังนี้ :
“ครั้งนั้นแล พระผู้มีพระภาคตรัส เรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลายสมัยหนึ่ง พวกภิกษุได้ทำจิตของเราให้ยินดีเป็นอันมากเราขอเตือนภิกษุทั้งหลายไว้ในที่นี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เราฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียว เมื่อเราฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียวอยู่แลรู้สึกว่ามีอาพาธน้อยมีความลำบากกายน้อย มีความเบากาย มีกำลัง และอยู่อย่างผาสุก ดูกรภิกษุทั้งหลาย ถึงพวกเธอก็จงฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียวเถิดแม้พวกเธอฉันอาหารที่อาสนะแห่งเดียวกัน ก็จะรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มีความลำบากกายน้อย มีความเบากายมีกำลังและอยู่อย่างผาสุก…”
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่