อานาปาณสติ ... ตอนที่ 14

อานาปาณสติ ... ตอนที่ 14

บุคคลระงับ คือ ดับ สงบ กายสังขาร อย่างไร

... การไม่ทำบาปทั้งปวง
... การทำกุศลให้ถึงพร้อม
... การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

เมื่อบุคคลศึกษาด้วยความเพียรอย่างนี้ ย่อมรู้ชัดธรรมเหล่านั้น

กุศลธรรมทั้งปวง สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4
อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 อันประเสริฐ
อันเป็นอุปการะแก่สมาธิ และ ปัญญา ย่อมเจริญขึ้น

… บุคคลย่อมบรรลุกายสังขารที่ละเอียดสุขุม … 

สำหรับบุคคลบางจำพวก บรรลุ … ปฐมฌาน ในขั้นตอนนี้

… ความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นแห่งปฐมฌาน
… ความพอกพูนอุเบกขาเป็นท่ามกลางแห่งปฐมฌาน
… ความร่าเริงเป็นที่สุดแห่งปฐมฌาน

ย่อมเป็นจิตถึงพร้อมด้วย วิตก วิจาร ปีติ สุข การอธิษฐานจิต
ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ และ ถึงพร้อมด้วยปัญญา

                 

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=4070&Z=5199

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่