นิพพาน คือ ความสิ้น ราคะ โทสะ โมหะ ส่วนจะมีคุณลักษณ์อย่างไร ก็ให้ไปพิจารณาในประเด็นอื่นๆ ..

นิพพาน คือ ความสิ้น ราคะ โทสะ โมหะ   ส่วนจะมีคุณลักษณ์อย่างไร ก็ให้ไปพิจารณาในประเด็นอื่นๆ ..

    เช่น จาก...

    1. พุทธพจน์ สัมเพ ธัมมา อนัตตา   เมื่อพระพุทธองค์ตรัสว่า  นิพพาน เป็นธรรมอย่างยิ่ง.

    2.พระพุทธเจ้าทรงตรัสทำนองว่า  แม้พระนิพพาน ก็ไม่พึงไปยึดมันถือมั่น ในพระนิพพานว่า เป็นเรา เป็นของเรา (เป็นตัวตนของเรา)

    3.อนัตตา มีความหมาย ว่า  ไม่ใข่ตัวตน(ถาวร) หรือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน(ถาวร)  หรือไม่เป็นเรา ไม่เป็นตัวตนของเรา ในอีกความหมายหนึ่ง นั้นเอง.


    ดั้งนั้น  เพื่อไม่ให้มีทิฏฐิสุดโต้งไป  ก็พึงตั้งทิฏฐิไว้ที่  นิพพานคือ ความสิ้น ราคะ โทสะ โมหะ

    เข่นเดียวกัน เพื่อไม่ให้หลงจนสุดโต้งไป ในเรื่องของความเป็นพระอริยะ หรือไม่เป็นพระอริยะ  ก็ต้องพิจารณาที่ กิเลส ที่มี ที่เหลือเป็นหลัก ว่ายังเต็มบริบูรณ์ หรือเบาบางไป หรือหมดสิ้นไป  เป็นเกณฑ์ ที่สำคัญ.
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่