ท่านคิดว่าประเทศไทยมีปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนอะไรบ้างค่ะ

กระทู้คำถาม
10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล   Human Rights Day   ให้ทุกคนตระหนักเห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์   


วันนี้ในปี 1948 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันสิทธิมนุษยชนสากลซึ่งมีผลกับพวกเราทุกคน เรายกย่องเหตุการณ์สำคัญนี้ว่าเป็นสิ่งที่ทำให้โลกมีเสรีภาพและความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ประกอบด้วยวรรคอารัมภบท และบทบัญญัติ 30 มาตรา ที่กำหนดสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่พึงได้รับ โดยต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมด้วยเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม ตลอดจนความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อาทิ สิทธิในการมีชีวิตอยู่รอด เสรีภาพและความมั่นคงปลอดภัยของบุคคล สิทธิที่จะได้รับมาตรฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอ สิทธิเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็น สิทธิในการศึกษา สิทธิที่จะไม่ถูกทรมาน รวมไปถึงการกระทำย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ เป็นต้น
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
เรื่องการดูถูกเหยียดหยามคน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตา ศาสนา รูปร่าง การศึกษา นี่เป็นอะไรที่ชัดเจนมาก
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่