10 ธันวาคม วันสิทธิมนุษยชนสากล (Human Rights Day)

"เสรีภาพ ความเท่าเทียม และความยุติธรรมสำหรับทุกคน"
ธีมในปี พ.ศ. 2566 นี้ วันที่ 10 ธันวาคม 2023 ถือเป็นวันครบรอบ 75 ปีของคำมั่นสัญญาระดับโลก นั่นก็คือปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (UDHR)

ทุกคนมีสิทธิได้รับในฐานะมนุษย์ โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา เพศ ภาษา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือความคิดเห็นอื่น ชาติกำเนิดหรือสังคม ทรัพย์สิน กำเนิด หรือสถานะอื่นๆ

ได้รับการประกาศโดยสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ (UN) ในกรุงปารีสเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 และกำหนดเป็นครั้งแรกที่สิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานจะได้รับการคุ้มครองในระดับสากล

- ทุกคนเกิดมาเท่าเทียม
- ไม่แบ่งแยก
- สิทธิในการมีชีวิต
- ไม่ตกเป็นทาส
- ไม่ถูกทรมาน
- ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย
- เท่าเทียมกันตามกฎหมาย
- สิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
- ไม่ถูกคุมขังโดยพลการ
- ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม
- เป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะตัดสิน
- สิทธิความเป็นส่วนตัว
- เสรีภาพในการเดินทาง
- สิทธิที่จะลี้ภัย
- สิทธิที่จะมีสัญชาติ
- เสรีภาพในการแต่งงาน
- สิทธิในการครอบครองทรัพย์สิน
- เสรีภาพในการนับถือศาสนา
- เสรีภาพในการแสดงออก
- เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสันติ
- การมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศ
- การได้รับการดูแลและคุ้มครองจากรัฐ
- สิทธิในการทำงาน
- สิทธิในการพักผ่อน
- คุณภาพชีวิตที่ดี
- สิทธิในการศึกษา
- การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรม
- สันติภาพระหว่างประเทศ
- เคารพสิทธิผู้อื่น
- ไม่มีใครเอาสิทธิเหล่านี้ไปจากเราได้

ขอขอบคุณข้อมูล
https://www.un.org/en/observances/human-rights-day
https://www.prd.go.th/th/content/category/detail/id/8/cid/31/iid/239597
.
The Better Day 
กำลังใจเติมให้กันได้ทุกวัน
#thebetterday
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่