อานาปาณสติ ... ตอนที่ 3

อานาปาณสติ ... ตอนที่ 3

… การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย …

บุคคลเป็นผู้ประกอบความเพียร ในอันเจริญอานาปาณสติ
บำเพ็ญแล้ว ทำให้มากแล้ว เจริญแล้ว

... เพื่อละบาป อกุศลทั้งปวง
... เพื่อการทำกุศลให้ถึงพร้อม
... เพื่อการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว

... เพื่อบรรลุ สติอันเป็นอนุปัสสนาญาณ
... เพื่อความบริสุทธิ์ของเหล่าสัตว์ 
... เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ 

... เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส 
... เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง 
... เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน

            

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=4070&Z=5199

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่