อานาปาณสติ ... ตอนที่ 10

อานาปาณสติ ... ตอนที่ 10

… การบรรลุกายสังขารที่ละเอียดสุขุม … 

การไม่ทำบาปทั้งปวง
การทำกุศลให้ถึงพร้อม
การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว
นี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย …

ญาณในธรรมอันเป็นอันตรายแก่สมาธิ 8 ประการ

… กามฉันทะ พยาบาท ถีนมิทธะ อุทธัจจะ วิจิกิจฉา อวิชชา
อรติ อกุศลธรรมแม้ทั้งปวงเป็นอันตรายแก่สมาธิ และ ปัญญา

ญาณในธรรมอันเป็นอุปการะแก่สมาธิ 8 ประการ

… เนกขัมมะ ความไม่พยาบาท อาโลกสัญญา ความไม่ฟุ้งซ่าน
ความกำหนดธรรม ญาณ ความปราโมทย์ กุศลธรรมแม้ทั้งปวง 
เป็นอุปการะแก่สมาธิ และ ปัญญา

… สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5
โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 อันประเสริฐ
เป็นธรรมอุปการะแก่สมาธิ และ ปัญญา

เพื่อนสมาชิกท่านใดปฏิบัติ อานาปาณสติมานานหลายปี
ไม่สามารถบรรลุกายสังขารที่ละเอียดสุขุม

ต้องทบทวนตนเองก่อนว่า เป็นบุคคลผู้ตั้งอยู่ในธรรมประเภทใด

                 

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=4070&Z=5199

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่