แก่นของพระพุทธศาสนา คืออะไร

แก่นของพระพุทธศาสนา คืออะไร
 
แก่นพระพุทธศาสนา คืออะไร  
  -   ผมขอแสดงความคิดเห็นก่อน ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่า ก็อยากฟังว่าท่านอื่นเข้าใจว่าอย่างไรด้วย ก็ขอบคุณทีท่านจะมาแสดงความคิดเห็นด้วย
แก่นพระพุทธศาสนา นิยาม และความหมาย ก็หมายถึง การสรูปรวบยอด ว่า ศาสนาว่าสอนอะไร

    -  ก็เคยมีในอดีต ที่พระสารีบุตรครั้งที่เป็นมานพชื่อโกลิตะ ถามพระอัสสชิ ว่า สอบถามว่าใครเป็นศาสดาของท่านพระอัสสชิ และสอนอย่างไรและท่านก็ตอบ........

     ในความคิดเห็นของผม ถ้ามีคนมาถามผมว่า ศาสนาพุทธ แก่นของคำสอนคืออะไร  ผมจะตอบว่า
      พระพุทธเจ้าสอนให้ออกจากวัฏฏสงสาร    ในคำสอนนั้น มีวิธีปฏิบัติพร้อม
เหตุผลเพราะในวัฏฏสงสาร นั้นไม่ปลอดภัยเลย มีทั้งขวาวหนามหลุมพราง เพราะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะสามารถมาเกิดในสุขคติภูมิอยู่ตลอด แม้แต่ในภพภูมิมนุษย์ ก็ไม่ได้หมายความว่ามีมีสุขเสมอไป เมื่อนำมาชั่งดู จะเห็นว่า ส่วนที่เป็นทุกข์จะมากกว่า ด้วยซ้ำ
พระพุทธองค์ไม่ทรงอธิบายวิธีปฏิบัติ เพื่อบรรลุธรรม และเข้าสู่การออกจากวัฏฏสงสารให้ได้

               ถ้ามีคนถามว่าทำได้จริงหรือเปล่า อันนี้ จากในสมัยพุทธกาล มีพระอรหันต์มากมายเป็นผู้พยานหลักฐานว่าทำได้จริง
ในปัจจุบัน ทำไมจะบรรลุธรรมเป็นเรื่องยาก นี้คือสิ่งที่เรามาวิเคราะห์ว่า เราศึกษาวิธีปฏิบัติถูกหรือไม่นั้นเอง
พระอรหันต์ ออกจากวัฏฏสงสารได้  แม้แต่พระโสดาบัน ก็มีสิทธิ์ได้ออกจากวัฏฏสงสารแน่นอนแต่ช้ากว่านั้นเอง  

            เมื่อพระอรหันต์ตายแล้วสูญหรือเปล่า  อันนี้ผมฟันธงเลย ไม่สูญครับ
ในตัวมนุษย์ และสัตว์โลก มีสิ่งหนึ่งอยู่ร่วมกับขันธ์ห้า คือ ตัวนิพพานธาตุ
               จิต เจตสิก รูป นิพพาน
               จิต เจตสิก รูป  ก็คือขันธ์ห้า  นิพพาน ก็คือ อสังขตะธาตุ(นามธาตุ)  สองส่วนนี้เชื่อกันด้วยกิเลสสังโยชน์

        พระอรหันต์มีจิตที่ไม่มีกิเลส  ตัวนิพพานธาตุก็เป็นอิสระ ไม่มีสิ่งผูกมัด เรียกนิพพานธาตุของท่านว่า นิโรธ
        ส่วนปุถุชน จิตมีกิเลส ตัวยึดห่อหุ้มตัว นิพพานธาตุทำให้เป็นธาตุที่ไม่เป็นอิสรภาพ ไม่ใช่นิโรธ  ซึ่งต่างกัน

ปุถุชน เวียนว่ายตายเกิด “เพราะภิกษุทั้งหลาย ! สัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น มีตัณหาเป็นเครื่องผูก แล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏ....”
การภาวนาก็เพื่อให้เกิดวิชชา ก็คือให้เกิดวิปัสสนาญาณนั้นเอง เพื่อสู่การบรรลุธรรม

           บางท่านก็อาจจะบอกว่า แก่นพระพุทธสาสนาก็คืออริยสัจจ์สี่ ก็ถูกแต่กว้างไป คำตอบที่สั้นสุดฟังแล้วน่าจะอย่างที่ผมแสดงความคิดเห็น

 สรูป แก่นพระพุทธศาสนา ก็คือ คำสอนให้ออกจากวัฏฏสงสาร
ผมเคยดูมีคนโจมตีศาสนาพุทธ ไม่ว่าจะเป็นยูทูป หรือแสดงความเห็นในเวบบอร์ด  ผมยังอ่านหรือฟัง ไม่พบว่า มีคนโจมดี ส่วนที่เป็นแก่นศาสนาเลย อย่างในยูทูปอันหนึ่งมีคนฟังเป็นแสน มีคนมาคอมเม้น ยกยองสรรเสริญ ผมก็เข้าไปฟัง เท่าที่ฟัง เป็นเรื่องกาบย่อย เป็นกระพี้  ทำไมการศึกษาไม่เน้นเป้าหมายหลักของศาสนา แม้แต่สาวกที่ทำตัวไม่ดีผมก็ไม่สนใจ  เพราะล้วนเป็นพวกกระพี้  
มีคนโจมตีเรื่อง คำสอนที่บอกว่า การกดขี่ หรือความไม่เป็นธรรมในสังคม ว่าพุทธศาสนา สอนว่า คนรวยมาจากบุญเก่า ทำให้มีคนเกียจศาสนาเป็นต้น อันนี้ ศาสนาสอนให้คนที่มีทรัพย์สมบัติ มากกว่ามีพรหมวิหารสี่
มีเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เป็นต้น  เพียงแต่เราไม่เอาข้อดีมาใช้นั้นเอง
คนที่โจมตีศาสนาพุทธ ท่าน กำลัง สร้างเครื่องปิดกั้น ที่จะมาพบพระพุทธศานานั้นเอง ท่านจะเสียใจเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ชี้ทางแห่งโลก ภพอนาคต ว่าที่จะมีที่เกิดใหม่เป็นอย่างไร

  555  ดรามาไปหน่อย  ส่วนใหญ่ผมจะพยายามดรามาครับ
ขอบคุณที่ มีคนอ่านถึงตรงนี้ และขอสวัสดีปีใหม่ด้วยครับ  ขอบคุณทุกท่านที่มาคอมเม้นด้วยครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่