ทำไม วิญญาณ จึงตั้งอยู่ในอุเบกขา

อา.  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  
อะไรหนอแล  เป็นเหตุ  เป็นปัจจัยให้ภิกษุบางรูปปรินิพพานในอัตภาพนี้ก็มี  บางรูปไม่ปรินิพพานในอัตภาพนี้ก็มี  ฯ

     พ.  ดูกรอานนท์  ภิกษุในธรรมวินัยนี้  เป็นผู้ปฏิบัติแล้วอย่างนี้  ย่อมได้อุเบกขา
โดยเฉพาะด้วยคิดว่า  สิ่งที่ไม่มีก็ไม่พึงมีแก่เรา  และจักไม่มีแก่เรา เราจะละสิ่งที่กำลังมีอยู่  และมีมาแล้วนั้นๆ เสีย  
เธอยินดี  บ่นถึง  ติดใจอุเบกขานั้นอยู่
เมื่อเธอยินดี  บ่นถึง  ติดใจอุเบกขานั้นอยู่  วิญญาณย่อมเป็นอันอาศัยอุเบกขานั้น  ยึดมั่นอุเบกขานั้น  
ดูกรอานนท์  ภิกษุผู้มีความยึดมั่นอยู่  ย่อมปรินิพพานไม่ได้  ฯ

ทำไม วิญญาณ จึงตั้งอยู่ในอุเบกขา
หลวง เล่ม 14 ข้อ  90
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่