ตอนที่ 3 เว้_เวียดนาม เหนือ กลาง_ ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน

ตอนที่ 1 เริ่มต้นเดินทางมาดานังไปฮอยอัน_เวียดนาม เหนือ กลาง_ ดานัง ฮอยอัน เว้ ฮานอย ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39268018
ตอนที่ 2 ฮอยอัน_เวียดนาม เหนือ กลาง_ ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39271835
ตอนที่ 3 เว้_เวียดนาม เหนือ กลาง_ ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39272842
ตอนที่ 4 ซาปา_เวียดนาม เหนือ กลาง_ ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39272927
ตอนที่ 5 ไฮฟอง ฮาลองเบย์ _เวียดนาม เหนือ กลาง_ ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39272975
ตอนที่ 6 นิญบิญ_เวียดนาม เหนือ กลาง_ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39278630
ตอนที่ 7 ฮานอย 1_เวียดนาม เหนือ กลาง_ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39278744
ตอนที่ 8 ฮานอย 2_เวียดนาม เหนือ กลาง_ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39278761

ถึงแล้ว เว้ ถึงประมาณหนึ่งทุ่มค่ะ รถทัวร์จอดใกล้กับตลาดไนท์มาร์เก็ต เราสายโฮสเทลค่ะ เลยจองที่พักโอสเทลใจกลางเตลาดไนท์มาร์เก็ตชื่อ Sunshine Hostel Hue ราคา 3.90 ดอลล่าร์ค่ะ

เราใช้บริการTheSinhTourist เที่ยวเว้วันเดย์ทริปค่ะ เราจองพร้อมรถบัสจากฮอยอัน-เว้ ราคารวม372,577 VND และมาเที่ยวรอบนี้เราแต่งตัวเป็นบ่าวได๋และเดินทางร่วมกับนักท่องเที่ยว 20 กว่าคนได้ทั้งเอเชียและฝรั่งค่ะ  ซื้อตั๋วเองทั้งหมด280,000 + 70,000(ดูการแสดง) VND 

ที่เราไปตามนี้ค่ะ (ข้อมูลในอินเตอร์เน็ตนะคะ)
Minh Mang Tomb 
สุสานจักรพรรดิมินห์หม่าง สุสานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างขึ้น ก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนม์ 1 ปี  ทรงมีทัศนคติแบบลัทธิขงจื๊อและต่อต้านฝรั่งเศส ถัดเข้ามาเป็นศิลาจารึกที่ตั้งแท่นบูชาดวงพระวิญญาณ  พระตำหนักนี้สามารถมองเห็นหลุมฝังพระศพเป็นเนินดินวงกลมขนาดใหญ่ล้อมรอบด้วยรั้วสูง 


Khai Dinh Tomb
เป็นสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมตะวันออกและตก สมเด็จพระจักรพรรดิไคดิงห์เป็นพระจักรพรรดิลำดับก่อนสุดท้ายในราชวงศ์เหงียนที่ได้เดินทางไปฝรั่งเศส สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนานถึง 11 ปี ทางเดินขึ้นสุสานได้รับการตกแต่งเป็นบันไดมังกร กลางลานมีแผ่นจารึกเขียนด้วยอักษรจีน นิพนธ์โดยพระเจ้าเบ๋าได่ เพื่อรำลึกถึงพระบิดา ส่วนด้านบนสุดเป็นพระราชวังเทียนดิงห์
 จิตรกรรมฝาผนังภาพมังกรวาดโดยใช้ศิลปินที่ใช้ด้วยเท้า  ตลอดจนรูปปั้นสำริดขนาดเท่าองค์จริงพระเจ้าไคดิงห์ด้านบนสุสาน ที่พระศพถูกฝังไว้ลึกลงไป 18 เมตร


Vo Kinh Van An เป็นการแสดงศิลปะการต่อสู้ที่เวียดนามค่ะ ไม่ถ่ายให้ดูนะคะ ไว้ไปดูเอง อิอิ


Traditonal Vietnamese conical hat making and incense stick making village หมู่บ้านทำธูปและหมวกเวียดนามค่ะ

ไปทานข้าวกันก่อนนะคะ เส่วนใหญ่เป็นอาหารเวียดนามกลางแบบ เว้ อาหารบางอย่างไกด์สอนพวกเราทานด้วยนะคะ

Hue Old Citadel พระราชวังเว้
 พระราชวังเว้  พระราชวังเว้ได้รับอิทธิพลมาจากจีน เพราะเคยถูกจีนปกครองมาก่อนนานนับพันปี เคยถูกฝรั่งเศสเผา ทำให้กลายเป็นวังร้าง และต่อมาก็ถูกสหรัฐทิ้งระเบิด เนื่องจากเป็นที่ซ่องสุมของคอมมิวนิสต์ จนกระทั่งองค์การยูเนสโก  ได้เข้ามาบูรณะและขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลก
ชั้นที่ 1 คือ ป้อมปราการเมืองหลวงเว้ ที่หันหน้าเห็นแม่น้ำคือหอธงขนาดใหญ่ สูงเด่น มองเห็นได้จากทุกมุมของเมือง
ชั้นที่ 2 คือ ป้อมปราการหลวง  ใช้เป็นที่ประทับของจักรพรรดิเมื่อเสด็จมาประกอบพิธีกรรมต่างๆ 
ชั้นที่ 3 คือ ป้อมปราการต้องห้าม เป็นที่ประทับของกษัตริย์ทั้ง 13 พระองค์ ในราชวงศ์เหงียนและครอบครัว
<img class="img-in-post in-tiny-editor">

Thien Mu Pagoda
วัดเจดีย์เทียนมู่ ขุนนางเหวียนฮวาง (Nguyen Hoang) เจ้าผู้ปกครองเมืองเว้ ได้ล่องเรือเยี่ยมชมความเป็นอยู่ของบ้านเมืองโดยรอบ และมาได้ยินเรื่องเล่าของชาวบ้านบริเวณนี้เข้า ว่า เคยมีคนเห็นหญิงสูงอายุคนหนึ่งสวมชุดสีแดง ฟ้า นั่งเช็ดแก้ม ตรงบริเวณภูเขาที่ได้สร้างเจดีย์ในปัจจุบัน หญิงผู้นี้ได้บอกว่าวันหนึ่งจะมีผู้ยิ่งใหญ่มาสร้างเจดีย์บริเวณนี้และจะนำสันติสุขมาสู่เมือง ขุนนางทราบเรื่องเข้าจึงสร้างเจดีย์ขึ้น และให้ชื่อว่า Chua Thien Mu มีความหมายว่า เจดีย์นางฟ้า 

 วัดแห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานิกายเซน และมีจุดเด่นคือเจดีย์เทียนมู่ ที่ มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเก๋ง 8 เหลี่ยม  สูงทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นเชื่อว่าเป็นตัวแทนชาติภพต่างๆ ของพระพุทธเจ้า ทางด้านซ้ายขวาเป็นที่ตั้งของศิลาจารึกระฆังสำริดขนาดใหญ่หนัก 2 ตัน ทางด้านหลังเจดีย์เป็นประตูทางเข้าสู่บริเวณภายในวัด


รถออสตินสีฟ้า ที่ถูกเก็บรักษาและจัดแสดงไว้ภายในวัดแห่งนี้  โดยมีประวัติว่าพระภิกษุทิกกวางหยก เจ้าอาวาสวัดเทียนมู่ได้ใช้รถคันนี้เป็นพาหนะไปเผาตัวเองที่กลางกรุงโฮจิมินห์ซิตี้ เพื่อเป็นการประท้วงรัฐบาลโงดินห์เดียมที่มีการฉ้อราษฎร์บังหลวงและบังคับให้ประชาชนนับถือศาสนาคริสต์นิกายคาทอลิกและใช้ความรุนแรง 


 เราล่องเรือน้ำหอมกันต่อเป็นที่สุดท้ายค่ะ

 
จากนั้นเราก็กลับไปที่พัก ขอที่พักเพื่ออาบน้ำก่อนเดินทางไปขึ้นแท็กซี่ไปขึ้นเครื่องที่สถานี ga hue เราจองจากเว็บนี้นะคะ เพื่อนเวียดนามเป็นคนแนะนำมาค่ะ https://dsvn.vn/#/เราจองในราคา 408,000 VND เป็นเตียงล่าง เตียงบน ถูกกว่านะคะ ในห้องนอนได้สี่คน แต่ตอนประมาณตีห้า ทุกคนลงที่สถานี Vinh กันหมด เราขึ้นรถไฟตอนสามทุ่มครึ่ง ถึงฮานอยเที่ยงครึ่ง สิบห้าชั่วโมง อยู่คนเดียวในห้องส่วนตัว ทุกๆสถานีจะมีเจ้าหน้าที่มาเคาะประตูมาเรียกค่ะ 

 
ถึงสถานีฮานอยแล้วค่ะ ตอนขึ้นที่สถานีที่ฮอยอัน อุณหภูมิประมาณ 30 องศา ที่เว้ อุณหภูมิประมาณ 22-27 องศา แต่มาที่ฮานอย วันนั้นอุณหภูมิลงพอดี เหลือ 8-9 องศา หนาวมากกกก 

 
เราชอบกาแฟยี่ห้อนี้มากเลยค่ะ อร่อยมาก

แล้วก็ต่อที่ KFC ที่เราต้องไปกินทุกประเทศ

 
เย็นของวันนี้เราจะต่อรถไปซาปาค่ะ เราขอไว้เล่าเรื่องฮานอยตอนหลังนะคะ 

ตอนที่ 4 ซาปา_เวียดนาม เหนือ กลาง_ ดานัง ฮอยอัน เว้ ซาปา ไฮฟอง นิญบิญ ฮานอย 13 วัน https://pantip.com/topic/39272927
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่