สมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่ - หลวงพ่อพุธ ฐานิโย


"…ท่านอาจารย์เทสก์ท่านว่า จิตที่เป็นสมาธิอยู่ในฌานนั้น เป็นสมาธิที่โง่ เพราะจิตเข้าฌานจะต้องเพ่งอยู่ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น อาการที่ว่าความรู้ ภูมิจิต ภูมิธรรม ย่อมไม่เกิดขึ้น ครูบาอาจารย์ท่านก็ยืนยันว่า สมาธิในฌานเป็นสมาธิที่โง่

แม้ดูโดยหลักท่านก็ยืนยันไว้ว่า ถ้าจิตไปติดความสงบในฌาน คือขั้นสมถะเท่านั้น อย่างดีก็ให้เกิดอภิญญา สามารถที่จะทำฤทธิ์ต่างๆ ได้ สามารถที่จะรู้ใจของคนอื่น สามารถที่จะรู้สิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ภายใน ซึ่งเราไม่สามารถที่จะมองเห็นด้วยตาเปล่า

แต่เหตุผลที่จะพึงทำให้หมดกิเลสนั้น ยังไม่มี ผู้สำเร็จฌานนั้นยังต้องมาเวียนว่ายตายเกิด เพราะจิตไม่มีปัญญา…"

อ้างอิง: https://www.youtube.com/watch?v=Yooj2fwWAfo (นาที 50:30)

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่