มีใครเคยเปรียบเทียบไหมคะ? ระหว่างกองทุนรวมเพื่อฟื้นฟูฐานะพัฒนาอาชีพเกษตรกรหรือกองทุนฟื้นฟูเฯ กับพักหนี้เกษตรกร 3ปี

กระทู้คำถาม
ในฐานะผู้ช่วยส่วนตัวของคุณพ่อสุขวิช รังสิตพล จึงขอให้รายละเอียดในความรับผิดชอบของคุณพ่อ ในฐานะรองนายกรัฐมนตรี เกี่ยวกับระเบียบ และ กฎหมายต่างๆ ดังนี้ค่ะ 

#ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปี2534
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน ช่วยเหลือด้านวิชาการ เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงผลผลิต ฟื้นฟูฐานะ และพัฒนาอาชีพได้อย่างมั่งคั่งยั่งยืน เพื่อร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน ในระยะยาว

#ปี2539งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวนค8000ล้านบาท ใช้ในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน ปรับปรุงผลผลิต และพัฒนาอาชีพ โดยรัฐบาลให้องความรู้ด้านวิชาการ และรับบุตรหลานอายุ 3-15 ปีเข้าเรียนฟรีจริงทุกคน ในยุคอภิวัฒน์การศึกษาไทย 2538

#ปี2540งบประมาณกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน8000ล้านบาท

ผลการประชุม คณะกรรมการนโยบายและมาตราการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ครั้งที่ 3/2539 เมื่อ 17 เมษายน 2539 #รวมงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่งยืน16000ล้าน เพราะนอกจากแก้ไขปัญหาหนี้สิน ยังมีแนวทางหลายมิติเพื่อฟื้นฟู พัฒนาฐานะและรายได้ของเกษตรกร และอื่นๆ ตามรายละเอียดในการประชุม

*พระราชบัญญัติกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 กฎหมายลูกประกอบรัฐธรรมนูญ2540

*ระเบียบคณะกรรมการบริหารกองทุนว่าด้วยการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ปี 2543

*7 เมษายน 2547 สรุปผลการดำเนินการโครงการ #พักชำระหนี้และลดภาระหนี้ให้แก่เกษตรกรรายย่อยครบ3ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2544 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2547 โดย ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรัฐบาลได้จัดสรรเงินงบประมาณ จำนวน 18,000 ล้านบาท ซึ่ง ธ.ก.ส. #เบิกจ่ายเงินงบทั้งสิ้น15541.81ล้านบาทแสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่