ดื่มแอลกอฮอล์บ้าง ลดอาการสมองเสื่อมจริงหรือ?

ดื่มแอลกอฮอล์บ้าง ลดอาการสมองเสื่อมจริงหรือ?สวัสดีชาวพันทิปทุกท่าน วันนี้ผมมีเรื่องที่น่าสนใจมาแชร์กันครับ คือเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งหลายคนอาจคิดว่าเป็นสิ่งไม่ดีต่อสุขภาพ แต่งานวิจัยหลายชิ้นกลับพบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมได้

โรคสมองเสื่อมเป็นภาวะที่สมองเสื่อมและตายไป ส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ เช่น สูญเสียความจำ ความสามารถในการคิดและตัดสินใจลดลง มีปัญหาทางภาษา และความบกพร่องทางพฤติกรรม โรคสมองเสื่อมมีหลายชนิด ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือโรคอัลไซเมอร์และโรคพาร์กินสัน

งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลาง (ประมาณ 1-2 แก้วต่อวันสำหรับผู้ชาย และประมาณ 1 แก้วต่อวันสำหรับผู้หญิง) มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์ลดลง 15-30% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย งานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคพาร์กินสันลดลง 30-60% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย
อย่างไรก็ตาม งานวิจัยเหล่านี้เป็นเพียงการวิจัยเชิงสังเกตการณ์ ซึ่งไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าการดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุที่ทำให้ความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมลดลงได้ เป็นไปได้ว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางอาจมีปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมลดลง เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ หรือมีสุขภาพโดยรวมที่ดี
นอกจากนี้ งานวิจัยบางชิ้นยังพบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากอาจเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ เช่น งานวิจัยชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากกว่า 4 แก้วต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคอัลไซเมอร์เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย

ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางอาจช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ แต่ควรระมัดระวังในการดื่มแอลกอฮอล์ไม่ให้มากเกินไป เพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

สำหรับปริมาณแอลกอฮอล์ที่ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนั้น องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดไว้ดังนี้
ผู้ชาย: ไม่เกิน 40 กรัมต่อวัน
ผู้หญิง: ไม่เกิน 20 กรัมต่อวัน

ปริมาณแอลกอฮอล์ 40 กรัม เทียบเท่ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ ดังนี้
เบียร์: ประมาณ 2 แก้ว
ไวน์: ประมาณ 1 แก้ว
เหล้า: ประมาณ 1 แก้วเล็ก

ทั้งนี้ ปริมาณแอลกอฮอล์ที่แต่ละคนสามารถดื่มได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพนั้น อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ สุขภาพโดยรวม และพันธุกรรม จึงควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการก่อนตัดสินใจดื่มแอลกอฮอล์ส่วนตัวผมคิดว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณปานกลางอาจมีประโยชน์ต่อสุขภาพบ้าง แต่ควรดื่มอย่างระมัดระวังและอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม เพราะการดื่มแอลกอฮอล์ในปริมาณมากเกินไปอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้หลายอย่าง เช่น โรคตับ โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคมะเร็ง และอุบัติเหตุ เป็นต้น
ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ผมแนะนำว่าควรดื่มในปริมาณที่พอเหมาะ และควรดื่มอย่างสม่ำเสมอ ไม่ควรดื่มเป็นครั้งคราว เพราะอาจทำให้ร่างกายปรับตัวและเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้
สำหรับใครที่ไม่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ ผมแนะนำให้หาวิธีอื่นๆ ในการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคสมองเสื่อม เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่