อุปาทาน ภพ ภูมิ ชาติทุกข์

ปัจจยาการของอุปาทานเป็นต้น

อุปาทาน ๔, ภพ ๓, ภูมิ ๔, และ ชาติทุกขัง
1)   อุปาทาน ๔
๑.    กามุปาทาน
๒.   ทิฏฐุปาทาน
๓.   สีลัพพตุปาทาน
๔.   อัตตวาทุปาทาน
2)   ภพ ๓
๑.    กามภพ
๒.   รูปภพ
๓.   อรูปภพ
3)   ภูมิ ๔
๑.    กามภูมิ
๒.   รูปภูมิ
๓.   อรูปภูมิ
๔.   โลกุตตรภูมิ
 
ชาติทุกข์มีเพราะมีภพเป็นปัจจัย, ภพมีเพราะอุปาทานเป็นปัจจัย
 
เอกสารอ้างอิง:
1)   จูฬตัณหักขยสูตร
2)   สัมมาทิฏฐิสูตร
3)   โสฬสปัญาหา ปรายนวรรค
4)   สังยุตตนิกาย นิทานวรรค
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่