@@@ มติ ครม. BCG model @@@

นายกฯ พอใจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG ย้ำ! ปี 65 ทุกฝ่ายต้องทำงานสอดประสาน พลิกโฉมประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG
.
วันนี้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG Model) ครั้งที่ 1/2565 (Zoom Meeting) ณ ทำเนียบรัฐบาล
.
ที่ผ่านมา การดำเนินการของคณะกรรมการ BCG เป็นไปอย่างน่าพอใจ ขอให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และทุกฝ่าย บูรณาการขับเคลื่อนการทำงานและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ BCG ร่วมกัน โดยไม่เพียงแต่ทำให้ประเทศไทยมีรายได้ แต่ยังมุ่งเน้นให้ประชาชนคนไทยมีความสุข เพื่อทำให้ปี 2565 เป็นปีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคน
.
นายกฯ ให้โมเดลเศรษฐกิจ BCG เป็นวาระที่ลงลึกไปในระดับพื้นที่ รวมทั้งต้องหาวิธีการปลดล็อกในเชิงกฎหมายที่จะอำนวยความสะดวกให้เกิดกับการดำเนินนโยบายโมเดลเศรษฐกิจ BCG ด้วย
.
สำหรับมติที่สำคัญของที่ประชุมฯ มีดังนี้

✔️ภาครัฐปรับแผนและเริ่มขับเคลื่อนแผน BCG ซึ่งกระทรวงที่เกี่ยวข้องได้มีการดำเนินการปรับแผนงาน จัดทำยุทธศาสตร์ จัดตั้งคณะกรรมการ และจัดทำ โครงการที่เกี่ยวข้องกับ BCG อีกทั้งมีการจัดทำแผน BCG เป็นการเฉพาะ ตลอดจนการปรับแก้กฎหมายและกฎหมายใหม่
.
✔️การตอบรับนโยบายของภาคเอกชน โดย 9 เดือนแรกของปี 2564 มูลค่าโครงการที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุนสูงกว่า 128,000 ล้านบาท
.
✔️การขับเคลื่อนที่เป็นรูปธรรมของจตุภาคี ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และวิชาการ เพื่อสร้างเกษตรมูลค่าสูง รวมทั้งการท่องเที่ยวคุณภาพสูง การพัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ก้าวพ้นความยากจน ครอบคลุมพื้นที่ 13 อำเภอ ใน 5 จังหวัด
.
✔️ภาคสังคมขับเคลื่อนงาน BCG โดยมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (เอส โอ เอส) และหน่วยงานพันธมิตร ดำเนินโครงการ “ธนาคารอาหาร” เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนอาหารช่วงโควิด-19 โดยนำอาหารส่งมอบให้กับประชากรกลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาในการเข้าถึงอาหารจำนวน 11 ล้านมื้อ ในพื้นที่ 552 ชุมชน คิดเป็นปริมาณอาหารส่วนเกิน 2,612 ตัน และปริมาณก๊าซ CO2 ที่ลดได้ 4,964 ตัน
.
นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เพื่อการบรรลุเป้าหมาย พ.ศ. 2566 โดยเห็นชอบมาตรการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 4 ด้านที่สำคัญ
.
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/51324

#ไทยคู่ฟ้า #ร่วมต้านโควิด19

-------------------
👍Website : www.thaigov.go.th
👍Facebook/Twitter : ไทยคู่ฟ้า
👍YouTube : ไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
👍LINE/TikTok : ไทยคู่ฟ้า (@thaigov)
แสดงความคิดเห็น
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  รัฐบาล การเมือง การ์ตูนการเมือง
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่