อานาปาณสติ ... ตอนที่ 21

อานาปาณสติ ... ตอนที่ 21

การเข้าไปตั้งอานาปาณสติไว้เฉพาะหน้าในภายใน
เป็นไปทางจิต เนื่องด้วยจิต สติเป็นอนุปัสสนาญาณ

เมื่อบุคคลรู้ชัด ธรรมที่เป็นอกุศล และ ธรรมที่เป็นกุศล
ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น

บุคคลย่อมกระทำความเพียรให้ยิ่ง ใช้สตินั้น ญาณนั้น
เจริญสมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ ไปตามเบื้องต้น
ท่ามกลางและที่สุด แห่งความเพียรนั้น

… เพื่อละ ธรรมที่เป็นอกุศลทั้งปวง
… เพื่อความตั้งมั่นอยู่ในธรรมที่เป็นกุศลทั้งปวง
… เพื่อละสังโยชน์

ดูกรภิกษุทั้งหลาย

สมาธิอันสัมปยุตด้วยอานาปานสติ อันภิกษุเจริญแล้ว 
กระทำให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อละสังโยชน์ ...

               

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=4070&Z=5199

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่