ถ้าพระพุทธเจ้าตรัสถามท่านทั้งหลายว่าอย่างนี้ จะตอบท่านว่าอย่างไร?

ดูกรท่านทั้งหลาย พวกท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉน 
นิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยง?
แน่นอนว่าท่านทั้งหลายต้องตอบตามความเป็นจริงว่า
เที่ยง พระพุทธเจ้าข้า.
  ภ. ก็สิ่งใดเที่ยง สิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า?
ท่านทั้งหลายก็คงต้องตอบตามความเป็นจริงอีกว่า 
เป็นสุขพระพุทธเจ้าข้า.
  ภ. ก็สิ่งใดเที่ยง เป็นสุข ไม่มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา
ควรจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าอย่างไร?

*****ข้อนี้ท่านทั้งหลายจะตอบพระองค์ว่าอย่างไร ให้มันเป็นไปตามกฏ
ตามความเป็นจริง เป็นธรรมฐิติ เป็นธรรมนิยาม ?
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่