พระธรรม...ยังอยู่อีกยาวนาน, แต่พระสงฆ์...จะอยู่อีกไม่นาน

...ยุคสมัยปัจจุบัน มีการบันทึก 'พระธรรม' (คำสอนของพระพุทธเจ้า/ข้อความในพระไตรปิฎก) ไว้ในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เช่น ในอินเทอร์เน็ต (เว็บไซต์ต่าง ๆ), ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (ทั้งส่วนรวมและส่วนบุคคล), ในหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ, ใน...ฯลฯ 

ดังนั้น 'พระธรรม' (คำสอนของพระพุทธเจ้า/ข้อความในพระไตรปิฎก) จะยังอยู่ในโลกนี้อีกยาวนาน...แม้ไม่มีผู้นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ตาม...เช่น ยังแทรกอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ต, ยังแทรกอยู่ในระบบการศึกษา อาทิ ในรายวิชาประวัติศาสตร์ศาสนา  ในหนังสือ ตำรา เอกสารงานวิจัยของนักวิชาการ 

...แต่ 'พระสงฆ์' (หมายรวมพุทธบริษัททั้ง 4 คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา) จะอยู่อีกไม่นาน...จะมีอายุน้อยกว่า 'พระธรรม'...เพราะเมื่อไม่มีผู้นับถือศาสนาพุทธอย่างเป็นทางการ...ไม่มีผู้ปฏิญาณว่าตนนับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง ที่ระลึก...แค่ศึกษาเรียนรู้ศาสนาพุทธในแง่มุมทางวิชาการ...แค่อ่านประดับความรู้...แค่ครูบอกให้ทำรายงานส่ง

...เมื่อไม่มีคนบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ในศาสนาพุทธ...ไม่มีพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ...ก็ถือว่าหมดสิ้นไป--ในส่วนของ 'พระสงฆ์' (หมายรวมพุทธบริษัท 4)

**********************

หน้าที่ของพุทธบริษัท 4

1. ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจจริง ๆ
2. นำไปประพฤติปฏิบัติ (ประโยชน์ตน)
3. มีส่วนช่วยเผยแพร่เกื้อกูลให้บุคคลอื่นเข้าใจ และนำไปประพฤติปฏิบัติ (ประโยชน์ท่าน)
4. สามารถปกป้อง เมื่อมีผู้กล่าวให้คลาดเคลื่อน หรือกล่าวจ้วงจาบพระธรรมวินัย

...การกระทำหน้าที่เหล่านี้ก็จะค่อย ๆ หายไป...เสื่อมไป...เลือนไป

**********************

 ...คงเหลืออยู่แต่คำพูดเท่ ๆ ว่า..."ศาสนาพุทธ มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง"..."พระธรรม มีอยู่ทุกหนทุกแห่ง"..."ศาสนาพุทธ อยู่ที่ใจ"

(ไม่จำเป็นต้องเขียนไว้ในบัตรประชาชน, ไม่จำเป็นต้องบังคับให้เด็กเรียนวิชาพระพุทธศาสนา, ไม่จำเป็นต้องมีพิธีกรรมเยิ่นเย้อ เกลื่อนกลาด...ฯลฯ)

คมมาก เท่มาก!
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่