🌟✨🎄🎁< RERUN + REWRITTEN > พระบุตรน้อยแห่งมารีอา - MARY'S BOY CHILD / OH MY LORD - ศิลปิน : BONEY M 🎁🎄🌟✨คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
เยซูคริสต์กำเนิด..........จากหญิงเลิศมารีอา
สมภพทิวสา..................นำพามาคริสตมาสนี้
ชีวีนิรันดร์พา................มนุสสากว่าเคยมี
พระทรงบังเกิดที่..........ณ วันนี้ประสูติกาล

ครั้งหนึ่งซึ่งนานมา......ตามวาจาพระคัมภีร์
เบ็ธเลเฮ็มบุรี................ที่ประสูติพระบุตรา
พระทรงบังเกิดตน......จากนิรมลมารีอา
สมภพทิวสา................ที่มาวันคริสตมาสนี้

ฟังเถิด เทพทูตขับร้องก้องสวรรค์
กษัตริย์นั้นทรงบังเกิดในวันนี้
ชีพนิรันดร์มนุษย์นั้นจะยิ่งมี
เพราะวันที่องค์พระประสูติมา

เยซูคริสต์กำเนิด..........จากหญิงเลิศมารีอา
สมภพทิวสา..................นำพามาคริสตมาสนี้ยามราตรีมีฝูงแกะและเจ้าของ...................คอยเฝ้ามองดาวใหม่รัศมี
สดับเพลงขับประสานสราญฤดี...............ดั่งมโหรีจากที่อันแสนไกล

"ฟังเถิด เทพทูตขับร้องก้องสวรรค์
กษัตริย์นั้นทรงบังเกิดในวันนี้
ชีพนิรันดร์มนุษย์นั้นจะยิ่งมี
เพราะวันที่องค์พระประสูติมา"

บัดนั้นโลกระฆังดังกังวาน...................สุขสราญเนตรชลล้นหรรษา
ร้องบอกไป "ให้ทุกคนรู้ว่า..................ผู้ใฝ่หาสันติมีหวังกัน"

โยเซฟแลภรรยามารีอา........................จึงจรมาเบ็ธเลเฮ็มราตรีนั้น
ไร้ที่ใดให้คลอดบุตรในครรภ์...............แม้สักห้องหาไหนก็ไม่มี
เพื่อแม่เจ้า เขาพบซอกคอกม้า.........อนธกาล์หนาวล้นจนเหลือที่
บนรางหญ้ามารีอาสุทธนารี...............คลอดพระบุตรองค์นี้กำเนิดมา

ฟัง! เพลงขับทูตสวรรค์...............ว่าราชันย์เกิดวันนี้
นิรันดร์แห่งชีวี...............................จักยิ่งมีชั่วดินฟ้า
เยซูคริสต์กำเนิด..........................จากหญิงเลิศมารีอา
สมภพทิวสา..................................คือที่มาคริสตมาสมียามหนึ่งซึ่งทรงค่า...............ทั้งโลกหล้าสว่างไสว
ระฆังกังวานไป.......................ทั่วทุกใบให้ยินดี
สายธารเนตรชนร้อง............"ทุกคนต้องรู้ทุกที่
แสวงหาสันติมี.......................ความหวังนั้นบอกกันไป"

โอพระองค์เจ้าข้า............ทรงส่งมาพระบุตรชาย
เพื่อทรงช่วยเราหาย.......พ้นบาปผิดปลิดสิ้นไป
โอพระองค์เจ้าข้า............องค์อัตตาหาหวงไม่
ปาปหนักกักเราไว้.........ให้เป็นทาสมิอาจพ้น

โอพระองค์เจ้าข้า............ทรงส่งมาพระบุตรตน
ความรักราชันย์ดล.........ทรงครองราชย์อาจอีกครา
โอหนอพระองค์เจ้า.......ยามพวกเขาพบองค์ฟ้า
รัศมีทองรางหญ้า..........จึงปราบดาภิเษกพลัน

โอพระองค์เจ้าข้า..........เขารวมมาทุกสิ่งสรรพ์
เพื่อเฝ้าพระองค์นั้น......ต่างชื่นชมสมฤดี (ดำรงนิรันดร์วันนี้)

โอพระองค์เจ้าข้า (สรรเสริญพระเถิดมา)..........ชื่นชมหา ณ วัยเยาว์
โอหนอพระองค์เจ้า (คือตัวตนพระเจ้า)............เปี่ยมปีติและยินดี
โอพระองค์เจ้าข้า (สรรเสริญพระเถิดหนา)......ชื่นชมพากันเต็มที่
พวกเขาตระหนักดี........................................ถึงสิ่งนี้ได้รับมา

โอพระองค์เจ้าข้า............ทรงส่งมาพระบุตรชาย
เพื่อทรงช่วยเราหาย.......พ้นบาปผิดปลิดสิ้นไป
โอพระองค์เจ้าข้า............องค์อัตตาหาหวงไม่
ปาปหนักกักเราไว้.........ให้เป็นทาสมิอาจพ้น
โอพระองค์เจ้าข้า............ทรงส่งมาพระบุตรตน
ความรักราชันย์ดล.........ทรงครองราชย์อาจอีกครา.......************************** ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพร ทุกๆ ท่านครับ *******************************

ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาส ต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาสต้นคริสต์มาส
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่