กรมที่ดินหรือสถาบันการเงิน?หาความถูกต้องค่ะ

การขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างไป   

เกี่ยวกับหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกันที่ทำโดยสถานที่กรมที่ดินและประกอบด้วยผู้จำนอง ผู้รับจำนอง และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน ตามเอกสารข้อมูลในรายละเอียดต่างๆตามหัวข้อที่ระบุการจำนองว่าเป็นหลักประกันเงินลงฉบับวันที่และจำนวนเงินกู้

**แต่ที่พบกับหนังสือสัญญาเงินกู้ที่มีในขณะนี้กับการซื้อขายบ้านจากโครงการ มีจำนวน 3 แห่ง ข้อมูลที่ระบุแตกต่างจากรายละเอียดที่กรมที่ดินประกาศ  
"รายละเอียดที่มีระบุว่าผู้กู้ได้รับเงินจากผู้ให้กู้แล้วมีการทำเครื่องหมายขีดทับทำลายข้อความดังกล่าว ร่วมถึงมีหัวข้ออ้างถึง
"ต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกัน มิได้แจ้งยอดจำนวนเงินกู้แต่ระบุประกันหนี้ทุกประเภททั้งในขณะนี้และภายภาคหน้า

คำถาม "ต่อท้ายสัญญาจำนองเป็นประกันเกิดขึ้นได้ในกรณีใด และต้องทำณที่ใด  

เพราะพบหนังสือสัญญาเงินกู้กับสถานบัน มีหนังสือแก้ไขเพิ่มเติมเช่นเดียวกัน มีความซับซ้อนมาก  มีทั้งสินเชื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่ออุปโภคบริโภค สินเชื่อเพื่อการเคหะ สินเชื่อใช้ส่วนตัว  รวมถึงรายละเอียดการสั่งจ่าย ไม่มีรายการชี้แจงจจ่ายไปยังโครงการ แต่ มียอดแจ้ง และ ก็มียอดแจ้งอีกยอดให้โอนเข้าบัญชีผู้กู้ โดยที่ผ่านมาบัญชีนั้นก็มิได้เคยทำธุรกรรมเปิดถอนของยอดที่มีการระบุไว้เลย  มีแต่การโอนเข้าเพื่อให้หักอัตโนมัติ และ ไม่เคยผิดนัดแม้แต่เพียงครั้งเดียว  มีการกล่าวถึง เจ้าหนี้และหรือ บุคคลภายนอก ที่ผู้กู้มี  ให้สิทธิธนาคารทุกทางในการดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ  กล่าวถึงหนี้เบิกเกินบัญชีที่เป็นบัญชีเดินสะพัดที่ผู้กู้ได้เปิดบัญชีไว้  (แต่ผู้ก้ไม่เคยเปิด)และไม่รู้จักการเบิกเงินเกินบัญชีแต่อย่างใด  มีอ้างถึงเช็คให้สิทธิธนาคารดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งผู้กู้อีกเช่นเคย


เอกสารต่างๆมีข้อมูลที่ไม่ถูกต้องอีกหลายรายการ

สาเหตุที่สืบค้น  เพราะบัญชีธนาคารที่ใช้เป็นหลักในการหมุนเวียนของกิจการมีความผิดปรกติเป็นอย่างมาก และขอให้ธนาคารดังกล่าวช่วยเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของธุรกรรมต่างๆ  ทางหน่วยงานในบัญชีหลักไม่เคยให้ข้อและชี้แจงเหตุผลใดเลย   แต่อีกสำคัญคือ  การหักบัญชีชำระบ้านกับหลังใดๆที่มีการซื้อขายที่ผ่านไม่เคยให้มีการหักผ่านบัญชีหลักของกิจการแต่อย่างใด แต่พบรายละเอียดของแต่ล่ะธุรกรรมคล้ายมีการผ่อนชำระใดๆในวันเวลาที่ตรงกันของแต่ล่ะเดือน  ได้ทำการการแจ้งไปยังธนาคารบัญชีหลักแล้วว่าขอทราบเส้นทางการเงินเพราะมีความสำคัญมาก   คล้ายมีการใช้เอกสารเพื่อหักชำระซึ่งอาจสร้างขึ้นจากผู้อื่นหรือบุคคลที่มีการสร้างนิติกรรมเพื่ออำพราง ในการได้รับภาระหนี้อื่นที่ไม่มีแจ้งแข่น ภาระจำยอมที่ติดมาจากโครงการแต่ธนาคารกับเจ้าหน้าใช้ช่องทางที่มีผลในการอื่นๆ  และเหตุผลอาจมีบ้างคนถามว่าแล้วไม่ทราบหรือหากหักจากบัญชีที่ไม่เกี่ยวกับสินเชื่อ  ตอบ ...ไม่สามารถทราบได้เลยว่ามียอดหายหรือไม่เพราะทำธุรกรรมในกิจการเยอะมาก
มีจำนวนรายเงินเข้าจากแหล่งที่ไม่ร๔้จักด้วย  


และยังพบข้อความที่ระบุว่าผู้ให้กู้สามารถหักเงืนแลัส่งมอบหนี้สินใดๆไปยังสถาบันอื่นๆได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบ  หักได้และดำเนินการได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างโดยผู้ให้จะพิจารณาเอง  
(ความคุ้มครองบัญชีของผู้กู้กฎหมายในประเทศมีการกำหนดให้ผู้ให้กู้มากมายเพียงนี้หรือ)  

การขอสินเชื่อที่มีนัยยะและยังผู้ร่มขบวนการเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆรวมถึงสร้างเอกสารเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างหนี้ให้ผู้กู้เพิ่มขึ้นโดยไม่รู้  

ขอความช่วยเหลือด้วยค่ะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่