เคยอ่านเจอว่าพระพุทธเจ้าไม่ให้ใช้ภาษาสันสกฤตในการเผยแผ่ศาสนา?

สมัยนั้นพระองค์ใช้ภาษาปรากฤต มคธ หรือภาษาพื้นบ้านสำเนียงอื่นที่ไม่ใช่ภาษาสันสกฤต

ผมจึงมีคำถามเกิดขึ้นว่า

1. แล้วภาษาสันสกฤตในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาเป้ามาตอนไหน?

2. ปัจจุบันนี้ภาษาสันสกฤตบนบาลีในคำภีร์พุทธเยอะไหม?

3. มีพุทธนิกายใดบ้างไหมที่จารึกคำภีร์เป็นสันสกฤต?


คำถามชวนขบคิดเพิ่มเติม
1. เจ้าชายสิทธัตถะและพระเจ้าสุทโธทนะชาติกำเนิดวรรณะกษัตริย์ จะใช้ภาษาสันสกฤตหรือปรากฤตในชีวิตประจำวัน

2. เป็นไปได้ไหมว่าจะใช้ปรากฤตในชีวิตประจำวันแล้วเรียนสันสกฤตเพื่อใช้ในงานพิธีการและการศาสนา

3. พระนางสิริมหามายา เป็นสตรีแต่วรรณะกษัตริย์จะเรียน สันสกฤต ได้หรือไม่


ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ 🙏🙏🙏
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่