หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่กับการเช่าเพื่อเปิดร้าน-ออฟฟิศใหม่

ในการที่คุณจะไปดำเนินธุรกิจการค้าต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการเช่าอาคารเพื่อทำธุรกิจ เปิดร้านค้า เปิดออฟฟิศใหม่ เช่าที่ดินสร้างตึกเพื่อการพาณิชยกรรม หรือแม้จะแค่เช่าสถานที่เพื่อทำกิจการใด ๆ คุณจำเป็นจะต้องมีทั้งเอกสารหนังสือสัญญาเช่า เอกสารการซื้อ-ขาย และเอกสารยืนยันสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ของอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ อย่างหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ซึ่งถือเป็นเอกสารสำคัญที่จะขาดไม่ได้ เพราะหากไม่มีเอกสารฉบับนี้แล้ว คุณก็ไม่สามารถดำเนินธุรกิจในใช้สถานที่นั้นดำเนินธุรกิจ ๆ ได้
 
มาทำความรู้จักกับหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่

หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เป็นเอกสารยืนยันว่าผู้ประกอบการได้รับการอนุญาตจากเจ้าของสถานที่ให้สามารถใช้อาคารสถานที่นั้นในการดำเนินกิจการและกิจกรรมตามที่ระบุในหนังสือดังกล่าวได้ ณ อาคารสถานที่นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และได้รับการอนุญาตจากเจ้าของอาคารสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยห้างร้านและบริษัทต่าง ๆ ที่มีการเช่าอาคารหรือเช่าที่ดินเพื่อทำในการดำเนินกิจการนั้น จะต้องขอให้เจ้าของสถานที่ออกหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ เพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคลในการยืนยันต่อหน่วยงานของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าได้รับความยินยอมจากเจ้าของสถานที่แล้ว

แต่ถ้าหากคุณเคยจดทะเบียนแล้ว ก็ยังคงต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เพื่ออัปเดตข้อมูลสถานที่ประกอบการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อน จึงจะสามารถดำเนินกิจการ ณ สถานที่นั้นได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งยังต้องใช้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของที่หรือเจ้าของอาคาร และหนังสือเช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นการยืนยันต่อหน่วยงานรัฐและเพื่อใช้เป็นเอกสารประกอบการจดทะเบียนพาณิชย์
 

ทั้งนี้ เมื่อได้หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ไปใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคล ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำนักงานเขตสำหรับกรุงเทพฯ และเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลสำหรับต่างจังหวัด) ในเขตที่สถานประกอบการตั้งอยู่) จะต้องนำเอกสารเหล่านี้ยื่นควบคู่ไปด้วย

- สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ให้ความยินยอม (เจ้าของอาคารสถานที่) ในกรณีที่ผู้ให้ความยินยอมเป็นนิติบุคคล จะต้องมีสำเนาใบรับรองของบริษัทที่ออกให้โดยกระทรวงพาณิชย์ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน) และสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจในการลงนามรับรอง
- สำเนาทะเบียนบ้านของสถานที่ประกอบการ
- สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายหรือใบคำขอเลขที่บ้าน
- แผนที่อย่างสังเขปของสถานที่ประกอบการ 2 ฉบับ

ในกรณีที่คุณจะใช้บ้านของตนเองเป็นที่ตั้งของสำนักงานหรือใช้เป็นที่ตั้งของสถานที่ประกอบการ โดยที่ไม่มีการคิดค่าเช่า คุณจะต้องทำหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบธุรกิจเช่นกัน โดยจะต้องยื่นสำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชนของคุณควบคู่ไปด้วย
 
ออกงานเทศกาล ร้านค้าจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่หรือไม่
หลายคนอาจจะคิดว่า การเช่าสถานที่จัดงานเทศกาล หรืองานแฟร์ร้านค้าเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ นั้นไม่จำเป็นต้องยื่นขอหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่จากเจ้าของสถานที่ แต่จริง ๆ แล้ว คุณควรจะทำการขอหนังสือยินยอมจากเจ้าของสถานที่ด้วย เช่น เช่าลานจอดรถจัดงานเปิดท้ายขายของ เช่าส่วนหนึ่งของสวนสาธารณะจัดงานแฟร์คนรักสุนัข หรือเช่าพื้นที่โล่งในอาคารเพื่อเปิดตลาดสินค้ามือสองวันหยุดสุดสัปดาห์
ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วแต่เกี่ยวเนื่องกับการทำธุรกิจด้วยกันทั้งสิ้น และจะต้องมีหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตในการใช้สถานที่นั้น
 
ดาวน์โหลดตัวอย่างของแบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ได้ที่นี่ : https://cdn-cms.pgimgs.com/static/2019/05/Office_Permission_Signature_Form.pdf

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่คุณเป็นเจ้าของอาคารสถานที่ และคุณพบว่าผู้เช่าของคุณนำอาคารสถานที่ที่เช่านั้นไปประกอบกิจการที่ไม่ได้แจ้งคุณไว้ก่อนหรือแจ้งแล้วแต่กิจการที่ทำไม่ตรงกับที่แจ้ง คุณก็สามารถดำเนินการทางกฎหมายต่อกับผู้เช่าได้
 
โดยสรุปแล้ว ไม่ว่าจะไปเช่าอาคารสถานที่ของผู้อื่น หรือจะใช้บ้านของตนเองเป็นสำนักงานก็ตาม หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่นั้นถือเป็นเอกสารหลักฉบับหนึ่งที่ผู้ประกอบกิจการจะต้องมี ไม่ว่าคุณจะไปเช่าอาคารสถานที่ของผู้อื่น หรือจะใช้บ้านของคุณเป็นสำนักงานก็ตาม เพราะในการจดทะเบียนพาณิชย์หรือนิติบุคคลของธุรกิจของคุณ จะต้องมีการยื่นหนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่ควบคู่กันไปด้วยนั่นเอง

ที่มา : หนังสือยินยอมให้ใช้สถานที่กับการเช่าเพื่อเปิดร้าน-ออฟฟิศใหม่

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่