ไทยคือประเทศอุตสาหกรรมใหม่

หลายคนคงจะคุ้นหูกับวลีที่บอกว่า “ไทยคือประเทศกำลังพัฒนา” แต่น้อยคนนักที่จะทราบว่าจริงๆแล้วไทยก็มีอีกหนึ่งสถานะซึ่งก็คือ “ประเทศอุตสาหกรรมใหม่” นั่นเอง
ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (Newly Industrialized Countries, NICs) เป็นการจำแนกประเทศในทางเศรษฐศาสตร์ในลักษณะเดียวกันกับที่เคยจำแนกเป็นประเภทเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ประเทศด้อยพัฒนา ประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทยนั้นมีสถานะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ (NICs) และมีรายได้อยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูงมาตั้งแต่ปี 2557
อธิบายง่ายๆ คือ ประเทศอุตสาหกรรมใหม่เป็นประเทศที่มีสถานะทางเศรษฐกิจยังไม่เจริญเทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วแต่ก็ใกล้เคียง ประชาชนมีรายได้ต่อตัวอยู่ในระดับปานกลางค่อนไปทางสูง มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง มีการลงทุนจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก มีบริษัทข้ามชาติเข้ามาเปิดธุรกิจในหลายภาคส่วนและมีการพึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก
นอกจากนี้ประเทศอุตสาหกรรมใหม่ยังมีการเปลี่ยนผ่านสังคมจากภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการที่ประชาชนส่วนใหญ่ได้อพยพย้ายถิ่นฐานจากชนบทเพื่อเข้ามาหางานทำและอยู่อาศัยในเมืองหลวงหรือเมืองใหญ่ตามภูมิภาคแทนที่การทำเกษตรกรรมแบบเมื่อก่อน
ประเทศที่มีสถานะเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่เหมือนกับไทยมีอยู่หลายประเทศ ได้แก่ จีน อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ตุรกี บราซิล เม็กซิโกและแอฟริกาใต้
และเชื่อหรือไม่ว่าการเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาภาคเกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมนั้น ก็เป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่สำคัญที่จะทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จนในที่สุดประเทศก็ก้าวข้ามผ่านสถานะประเทศกำลังพัฒนาไปสู่สถานะประเทศที่พัฒนาแล้ว
ซึ่งทางภาครัฐเองก็ได้มีส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตใน 5 หมวด เพื่อเป็นตัวเร่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ได้แก่
1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Robotics)
2. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Biofuels and Biochemicals)
4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital)
5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่