🛎มาลาริน/ฤกษ์ดีมีมงคลค่ะ..โปรดเกล้าฯ'สุรยุทธ์' เป็นประธานพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวสวนจิตรลดา...

'ในหลวง'โปรดเกล้าฯ'สุรยุทธ์' เป็นประธานพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวสวนจิตรลดา
วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 13.50 น.วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล 2563https://www.naewna.com/royal/492046

เกษตรกรไทยถือฤกษ์ดี'วันพืชมงคล' ลงมือไถดำนา หวังราคาข้าวตันละ1หมื่น
วันจันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.47 น.11 พฤษภาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวนาในหลายพื้นที่ของ จ.ชัยนาท ได้นำรถไถพร้อมเครื่องมือ ลงทำการไถนาข้าวของตนเองตั้งแต่เช้าตรู่ หลังจากที่นำเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งสูบน้ำบาดาลเข้าเตรียมดินไว้ก่อนหน้านี้ โดยถือฤกษ์วันพืชมงคล ในการลงมือไถดิน หว่านกล้า ปักดำต้นข้าว เป็นคราวแรก หรือที่แรกว่าการ แรกนาโดยนายวีระพงศ์ ยี่สาคร ชาวนา ต.วัดโคก อ.มโนรมย์ กล่าวว่า การลงมือทำนาในวันพืชมงคลนั้น ถือเป็นความเชื่อที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ว่า การลงมือหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงผืนนา ในวันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จะทำให้ได้รับความเป็นสิริมงคล ด้วยการบอกกล่าวพระแม่โพสพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาผืนดินและนาข้าว ช่วยบันดาลให้น้ำท่าและพืชผลในนามีความอุดมสมบูรณ์ ไม่มีแมลง นก หนู มารบกวน ให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย สมบูรณ์ พูนผลยพยุงราคาข้าว ให้ได้ราคาตันละ 10,000 บาท และอยากให้มีมาตรการที่เข้มข้น จริงจัง ในการควบคุมราคาปัจจัยการผลิต เริ่มตั้งแต่ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง รวมถึงความช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีการเกษตร เพื่อที่ชาวนาจะได้ไม่ต้องประสบภาวะขาดทุนเหมือนที่ผ่านมา
 
ชาวนาพิจิตรถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ลงมือปักดำข้าว เริ่มต้นฤดูเพาะปลูก เพื่อเป็นการประหยัดน้ำลดเวลาการเพาะปลูก ขณะที่พื้นที่นอกเขตชลประทาน ยังไม่สามารถที่จะเริ่มเพาะปลูกข้าวได้เนื่องจากภัยแล้งเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ชลประทาน นำเครื่องจักรกลการเกษตรทำการปลูกข้าว โดยถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ทำการลงมือปักดำข้าวในแปลงนา โดยยึดวันดีวันพืชมงคลเป็นการเริ่มต้นการเพาะปลูกตามความเชื่อ พืชผลทางการเกษตร เมื่อเริ่มทำการการเพาะปลูกในวันพืชมงคล จะเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดีนางถาวร แย้มเสาธง เกษตรกรชาวนาตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า เลือกที่จะเริ่มลงมือเพาะปลูกข้าว ในวันพืชมงคล เนื่องจากความเชื่อว่า วันพืชมงคล จะทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงาม ปราศจากศัตรูพืช และภัยธรรมชาติรบกวน ผลผลิตที่ได้จะดี ส่วนการเลือกทำการปักดำข้าวแทนการ หว่าน เนื่องจาก เป็นการประหยัดน้ำและ ลดเวลาการเพาะปลูก รวมถึงป้องกันข้าวปลอมปนในนาข้าว

ขณะที่ชาวนาส่วนใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร โดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทาน ยังไม่สามารถที่จะเริ่มเพาะปลูกข้าวได้ แม้ว่าจะเข้าสู่ฤดูกาลเพาะปลูกที่ชาวนาในพื้นที่จังหวัดพิจิตรจะเริ่มต้นทำนาในช่วงที่เข้าสู่เดือนหกไทย เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้งรุนแรง ไม่มีน้ำต้นทุนในการทำนาเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งรุนแรง แหล่งน้ำธรรมชาติแห้งจนหมด ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เกษตรกรจำต้องเลื่อนการทำนาออกไปจนกว่าฝนจะตกลงมาในพื้นที่ลพบุรีเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ร่วมกันลงแขกปลูกต้นมันกันแต่เช้าในวันพืชมงคล เพราะเชื่อว่าเป็นวันดีวันมงคล พืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรดี 

เกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง ในพื้นที่ ตำบลโคกตูม อำเมือง จังหวัดลพบุรี ถือฤกษ์ดีในวันพืชมงคลร่วมกันลงแขกปลูกต้นมันสำปะหลัง แบบใช้แรงงานคนในการปักเลียงต้นมัน ในแปลงปลูกที่ได้มีการ ปรับแต่งพรวนดินยกล่องรอไว้ก่อนตั้งแต่เมื่อวานนี้ บนพื้นที่เกือบ 100 ไร่โดยถือฤกษ์ดีในช่วง วันพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ตามแบบประเพณีโบราณ ที่ยึดถือกันมาทุกปี เพราะเชื่อว่าหลังจากวันนี้ไป จะทำให้ฝนตกต้องฤดูกาล พืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรดี และก็ถือเป็นฤกษ์ดีจริงๆ เนื่องจากเมือคืนที่ผ่านมามีฝนตกลงมาในพื้นเพาะปลูกของเกษตรกรพอสมควรอีกด้วย

https://www.naewna.com/local/492005

ชาวนาทั่วไทยเริ่มไถหว่านในวันพืชมงคลเชื่อจะได้ผลดี
วันที่ 11 พ.ค. 2563 เวลา 12:01 น.เกษตรกรถือฤกษ์วันพืชมงคลเริ่มไถหว่านทำนาปี เชื่อว่าจะเป็นสิริมงคลทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี ถึงแม้จะไม่มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 แต่ถ้าได้หว่านข้าวในวันที่เป็นมงคลจะทำให้ข้าวที่หว่านในวันนี้เจริญงอกงามได้

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.ที่ จ.นครพนม ได้มีเกษตรกรหลายพื้นที่ต่างออกมาปรับพื้นที่การเกษตร เพื่อเตรียมเพาะปลูกทำการเกษตร ทำไร่ ปลูกพืชผักสวนครัว รวมถึงเตรียมพร้อมพื้นที่ในการทำนาปี เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนที่จะเป็นการเริ่มไถหว่านทำนาปี โดยถือฤกษ์วันพืชมงคลเป็นวันเริ่มฤดูการทำนาตามประเพณีความเชื่อจะส่งผลให้ได้ผลผลิตการเกษตรอุดมสมบูรณ์  แต่ปีนี้เกษตรกรได้รับผลกระทบหนัก ทั้งปัญหาสภาพอากาศร้อนจัด อุณหภูมิสูงกว่า 40 องศาเซลเซียส  รวมถึงภัยแล้ง ทำให้ลำน้ำสาขาสายหลักแม่น้ำโขง ประกอบด้วย ลำน้ำสงคราม ลำน้ำก่ำ และลำน้ำอูน  มีปริมาณน้ำต่ำกว่าทุกปี มีปริมาณเก็บกักประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ รวมถึงน้ำโขงปัจจุบันมีปริมาณต่ำในรอบหลาย 10 ปี อยู่ที่ระดับ ประมาณ 1 -2 เมตร ห่างจากจุดวิกฤติล้นตลิ่งประมาณ 10 เมตร  ส่งผลให้เกษตรกรบางพื้นที่เริ่มขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตร และทำนาปี ต้องเลื่อนการทำนาปีออกไปช้ากว่าทุกปี

นายเกีรติศักดิ์ ผัดวัง ผอ.โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำ จ.นครพนม เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำ อ.ธาตุพนม ซึ่งดูแลควบคุมการระบายน้ำ จากลำน้ำก่ำที่ไหลมาจากพื้นที่หนองหาร จ.สกลนคร ระยะทางยาวกว่า 120 กิโลเมตร ก่อนไหลระบายลงน้ำโขง ที่ประตูระบายน้ำธรณิศนฤมิต ในโครงการพระราชดำริ ได้เร่งกักน้ำที่มีการระบายมาจากน้ำหนองหาร จ.สกลนคร เพื่อเก็บกักน้ำให้มากที่สุด ไว้รองรับภัยแล้ง ช่วยเหลือเกษตรกร ในช่วงการทำการเกษตรนาปี

เนื่องจากปัจจุบัน มีปริมาณน้ำต่ำประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของความจุ หากไม่เพียงพอจะต้องผันน้ำโขงเข้ามาใช้ในระบบชลประทาน พร้อมแจ้งเตือนให้เกษตรกร ชะลอการเตรียมพื้นที่หว่านกล้าข้าวทำนาปี รอจนกว่าจะมีปริมาณฝนเพียงพอ และงดการทำการเกษตรในพื้นที่ไม่มีระบบชลประทาน ลดความเสียหาย ซึ่งทางโครงการส่งน้ำเเละบำรุงรักษาน้ำก่ำ จะเร่งกักน้ำให้มากที่สุด ให้เพียงพอต่อพื้นที่การเกษตร กว่า 5,000 ไร่ ในพื้นที่รับผิดชอบขณะที่ จ.นครราชสีมา ชาวนาบ้านจารตำรา ต.ท่าหลวง อ.พิมาย ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลเริ่มลงมือไถปรับพื้นที่นาและหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นความเชื่อที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ถึงจะยังประสบปัญหาภัยแล้งมาต่อเนื่องกันเป็นเวลากว่า 2 ปีก็ตาม แต่เชื่อว่าหากเริ่มลงมือไถหว่านข้าวในวันพืชมงคลจะเป็นสิริมงคลทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี เชื่อว่าถึงแม้จะไม่มีพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ก็ตาม แต่ถ้าได้หว่านข้าวในวันที่เป็นมงคลก็จะทำให้ข้าวที่หว่านในวันนี้จะเจริญงอกงามได้

อย่างไรก็ตาม ชาวนาได้ฝากถึงรัฐบาลให้ดูแลช่วยเหลือพยุงราคาข้าวไม่ให้ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15 บาท หรือตันละ 15,000 บาท เหมือนกับปีที่ผ่านมาที่ถูกผู้ประกอบการกดราคาเหลือเพียงกิโลกรัมละ 7-8 บาทเท่านั้น สร้างความเดือดร้อนแก่เกษตรกรกันถ้วนหน้า เพราะถึงแม้จะได้ผลผลิตข้าวดีแต่หากราคาตกต่ำก็ไม่สามารถจะอยู่รอดได้ ยิ่งในสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทำให้ความต้องการอาหารทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น ก็ได้แต่หวังว่าราคาข้าวจะเพิ่มสูงขึ้นตามความต้องการบริโภคอาหาร ชาวนาจะได้ลืมตาอ้าปากได้เสียทีhttps://www.posttoday.com/social/local/623126

วันดีๆดูข่าวที่เป็นมงคล ก็จะโชคดีไปด้วยค่ะ

วันนี้ฝนตกมาชุ่มฉ่ำรับวันที่เป็นมงคลแก่ชาวนาไทย

ต้นไม้ร่าเริงเบิกบานเพราะได้น้ำฝน นกร่าเริงใจ

สายฝนคลายความร้อนให้เย็นใจสบายกายมีความสดใสในวันนี้ค่ะ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่