คำสอนที่เป็นสมถะกรรมฐานนี้ มันแทรกเข้ามาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกิน - หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช

อมยิ้ม19
หลวงพ่อปราโมทย์ ปราโมชฺโช :
คำสอนที่เป็นสมถะกรรมฐานนี้ มันแทรกเข้ามาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามากมายเหลือเกิน นั้นเราต้องระมัดระวังให้ดีนะ ใครๆก็อ้างคำสอนของพระพุทธเจ้า แต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงนะ มันไม่ใช่ ประโยคที่พูดบางทีเหมือนหลวงพ่อเปี๊ยบเลยนะ พูดประโยคเดียวกันเลย แต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติกำหนดทั้งนั้นเลย เพ่งทั้งนั้นเลยนะ ไอ้ที่จะรู้เนื้อรู้ตัวแท้ๆแทบไม่มีเลย หายากที่สุดเลย นั้นต้องระมัดระวังนะ ต้องเรียนให้ดีก่อน ไม่งั้นหลงอะไรง่ายๆ พลาดได้ง่ายๆ
 

 
อ่านเนื้อหาเต็มได้จาก
http://www.dhammada.net/2010/04/18/2066/


ประมวลธรรมเทศนา 2 (หน้า 74) - ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
http://media.dhamma.com/pramote/books/Pramountam2.pdf
http://ia600306.us.archive.org/10/items/pramote_cd_25/510628.mp3

 


 
**** แต่พระพุทธเจ้าสอนว่า...***leaf 

อมยิ้ม33
 [๒๙๔] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็ธรรมที่ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่งเป็นไฉน? 
คือ สมถะและวิปัสสนา ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรมเหล่านี้ควรให้เจริญด้วยปัญญาอันยิ่ง.

 http://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=19&A=1775&Z=1800

 

อมยิ้ม33
เธอทั้งหลายจงเพ่งพินิจ อย่าประมาท อย่าได้เป็นผู้มีความเดือดร้อนในภายหลัง......
https://pantip.com/topic/34622453

เม่าฝึกจิต
....มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่...
https://pantip.com/topic/34618021

พ. ดูกรภารทวาชะ ธรรมที่ควรแก่การเพ่ง มีอุปการะมากแก่ฉันทะ
https://pantip.com/topic/33670304

ผู้เพ่งพินิจโดยวิธี ๓ ประการ เราเรียกว่า ยอดบุรุษ ผู้เสร็จกิจ อยู่จบพรหมจรรย์ในธรรมวินัยนี้
https://pantip.com/topic/32311877

ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ เป็นบัณฑิต ฉลาด รู้จักเขต เข้าใจที่จะสงัดจากกาม สงัดจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน....
https://pantip.com/topic/34618120

ดูกรภิกษุทั้งหลาย หม้อที่คว่ำย่อมทำให้น้ำไหลออกอย่างเดียวไม่ทำให้กลับไหลเข้า แม้ฉันใด
https://pantip.com/topic/34561391
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่