"ทางผิดที่ติดตาย" จากหนังสือของ หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช (วัดสวนสันติธรรม)


อมยิ้ม19
ทางผิดที่ติดตาย

จากหนังสือ ทางเอก ของหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
http://www.openbase.in.th/files/14TangAke_Chapter_3_TangPidTeTidTay.pdf

หลวงพ่อปราโมทย์สอนว่า สิ่งที่นักปฏิบัติส่วนใหญ่ทำผิด คือ.......
http://pantip.com/topic/35923026

คำสอนหลวงพ่อปราโมทย์ เกี่ยวกับอัตตกิลมถานุโยค
http://pantip.com/topic/34577314

พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนว่า ภิกษุทั้งหลายมีราคะ แล้วรีบละเสีย (คำสอนหลวงพ่อปราโมทย์)
http://pantip.com/topic/34577387

อมยิ้ม34
https://archive.org/details/CD32_LP_Pramote

อมยิ้ม33
ทางที่พระพุทธเจ้าสอน
เจตนาสูตร (พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย) - ceteti / pakappeti / anuseti
http://pantip.com/topic/34621435


อมยิ้ม33
ยังมีบุรุษคนหนึ่งปรารถนาความพินาศ ประสงค์ความไม่เกื้อกูล ใคร่ความไม่ปลอดภัย เกิดขึ้นแก่หมู่เนื้อนั้น
https://pantip.com/topic/33498008

อมยิ้ม19
สักแต่ว่ารู้.....บังคับไม่ได้...ไม่ใช่เรา/ ไม่เที่ยง/ เบื่อหน่าย/ ปล่อยวาง ------> พระพุทธเจ้าสอนเพียงแค่นี้ ?
http://pantip.com/topic/35898243

เม่าติดดอย
Mindful - รู้ตัวทั่วพร้อม - สติปัฏฐาน- ดูเฉย ๆ - สติ - ดูจิต - ปรมัตถ์ - รูปนาม - รู้สึกตัว - วิปัสสนา ฯลฯ
http://pantip.com/topic/35929128

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  ศาสนาพุทธ ปฏิบัติธรรม วัด หลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชฺโช
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่