ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาเหรอครับ ??

เรื่องมีอยู่ว่าผมไปเข้าข่ายอบรมกิจกรรมเยาวชนของศาสนาคริสต์นิกายหนึ่ง ที่ เชียงใหม่ ครับ ตัวผมเองนับถือศาสนาคริสต์นิกายนั้นด้วย
ที่เขียนมานี้เพราะผมอยากรู้ข้อเท็จจริงครับ และไม่ได้มีเจตนาที่ร้ายต่อศาสนาอื่นๆ เพราะผมเติบโตในสังคมของพระพุทธศาสนาครับ
ผมไปเข้าค่ายค่ายหนึ่งที่ทางศาสนาคริสต์จัดขึ้น เกี่ยวกับเยาวชน มีการเข้าร่วมกิจกรรมฐานต่างๆ ตามพระคัมภีร์ มาถึงฐานๆหนึ่ง ผู้บรรยาย
บอกว่า ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนา เพราะไม่ได้นับถือพระเจ้า เป็นอเทวนิยม ไม่ใช่เทวนิยม และไม่มีในเทววิทยา ผม งง มาก
และสงสัยขึ้นมาทันทีเลย ว่า พระพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นอะไร ผู้บรรยายเล่าอีกว่า เป็นลัทธิหนึ่งที่ที่ไม่ใช่ศาสนา พร้อมกับกล่าวว่า
เขานับถือรูปปั้นและซึ่งในศาสนาเราไม่ได้สอนให้นับถือการกราบไหว้อิฐ ไหว้ปูน ไหว้นั่นนี่ ผมเลย
ลุกขึ้นเดินนออกจาค่ายเพราะผมไม่เห็นด้วยกับคำพูดดังกล่าว

เท่าที่ผมเรียนรู้มา พระไตรปิฏกมีการบันทึกอย่างละเอียดมากกว่าศาสนาคริสต์และคำสอนของพระพุทธเจ้าทันสมัยทุกยุคเสมอสอนให้เรา
พิสูจน์มากกว่างมงายและเชื่ออย่างเดียว และผมเชื่ออีกว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาหนึ่งเดียวในโลกที่สอนให้รู้ความจริง และปฏิบัติจริง
ต่างจากพระคัมภีร์ไบเบิลที่ประวัติพระเยซูไม่ละเอียดชวนให้เกิดความสงสัย

หมายเหตุที่เขียนมาผมกำลังตัดสินใจออกจากศาสนาคริสต์ นิกายนี้ครับ
ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่