สมาชิกหมายเลข 6302412

นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ มีความเชื่อดังนี้

1. พระเจ้าผู้ประเสริฐไม่มีความโกรธ พระองค์จะยกโทษบาปให้แก่ผู้ที่สำนึกผิดยอมรับว่าตนเป็นคนบาป แล้วเปลี่ยนเขาให้เป็นคนชอบธรรม แต่พระองค์ยังคงลงโทษผู้ที่ทำบาปด้วยความรักอย่างยุติธรรม

2. ผู้ที่จะได้รับความรอดเข้าสู่สวรรค์ จะต้องวางใจพระเจ้าอย่างสุดใจ

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่