ไตรลักษณ์

กระทู้สนทนา
ไตรลักษณ์

                กฎแห่งทุกสรรพสิ่ง

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

อนิจจัง

สัพเพ สังขารา อนิจจัง , สิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย ไม่เที่ยง

สันตติ , ความสืบเนื่อง คือ สภาวะธรรม อันบดบัง ความไม่เที่ยงนั้น ให้ปรากฎ


ทุกขัง

สัพเพ สังขารา ทุกขัง , สิ่งปรุงแต่งทั้งหลาย เป็นทุกข์

อริยบท , คือ สภาวะธรรม อันบดบัง ลักษณะ อันทนอยู่ไม่ได้ มิให้ปรากฎ


อนัตตา

สัพเพ ธัมมา อนัตตา , ทุกสรรพสิ่ง ล้วนมีสภาวะธรรม เป็น อนัตตา

อนัตตา , สังขารา , สังขตธรรม = สัพเพ สังขารา อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

อนัตตา , วิสังขาร , อสังขตธรรม = นิพพาน สภาวะธรรม อันปราศจาก สิ่งปรุงแต่ง


นิพพาน สภาวะธรรม อันมีอยู่จริง เป็น ปรมัตธรรม

เข้าถึงได้โดยรอบ

โดยรอบนั่นคือ  อริยมรรค , สมถะ วิปัสสนา

ปริยัติ ปฎิบัติ ผลอันเป็น ปฎิเวท นั้นแล

จะ บรรลุถึง สภาวะ


                                                  นิพพาน = อนัตตา


ปล นิพพาน มีทั้ง นิพพาน ถาวร , ตทังคนิพพาน นิพพาน เป็นคราวไป
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่