กรรม และเจตนา

กรรม ๔
กรรมดำ มีวิบาก(มีผล)ดำ
กรรมขาว มีวิบากขาว
กรรมทั้งดำทั้งขาว มีวิบากทั้งดำทั้งขาว
กรรมไม่ดำไม่ขาว  มีวิบากไม่ดำไม่ขาว  เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม.    

คนบางคนในกรณีนี้ ย่อมปรุงแต่งซึ่ง ความคิด คำพูด การกระทำ

-อันเป็นไปเพื่อทุกข์ แล้วย่อมเข้าถึงซึ่งโลกอันประกอบด้วยทุกข์
ถูกต้องผัสสะอันประกอบด้วยทุกข์ ย่อมเสวยความรู้สึกอันประกอบด้วยทุกข์โดยส่วนเดียว ดังเช่นพวกสัตว์ นี้เรียกว่า กรรมดำ มีวิบากดำ.
-อันเป็นไปเพื่อสุข แล้วย่อมเข้าถึงซึ่งโลกอันประกอบด้วยสุข
ถูกต้องผัสสะอันประกอบด้วยสุข ย่อมเสวยความรู้สึกอันประกอบด้วยสุข
โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทพสุภกิณหา ฯลฯ นี้เรียกว่ากรรมขาว  มีวิบากขาว.
-อันเป็นไปเพื่อทุกข์บ้าง  อันไม่เป็นไปเพื่อทุกข์บ้าง แล้วย่อมเข้าถึงซึ่งโลกอันประกอบด้วยทุกข์บ้าง อันไม่ประกอบด้วยทุกข์บ้าง
ถูกต้องผัสสะอันประกอบด้วยทุกข์บ้าง อันไม่ประกอบด้วยทุกข์บ้าง ย่อมเสวยความรู้สึกอันเป็นสุขและทุกข์เจือกัน
ดังเช่นพวกมนุษย์ พวกเทพบางพวก พวกวินิบาตบางพวก ฯลฯ นี้เรียกว่า  กรรมทั้งดำทั้งขาว  มีวิบากทั้งดำทั้งขาว.

ในกรณีนี้
เจตนาเพื่อละเสียซึ่งกรรมดำมีวิบากดำ,
เจตนาเพื่อละเสียซึ่งกรรมขาวมีวิบากขาว,
เจตนาเพื่อละเสียซึ่งกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาว :
นี้ เรียกว่า กรรมไม่ดำไม่ขาว  มีวิบากไม่ดำไม่ขาว  เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรม.
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่