เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

หลักธรรมพื้นฐาน ที่ชาวพุทธต้องศึกษาคือเรื่องธาตุ ขันธ์ อายตนะ ไตรลักษณ์ และอริยสัจ ๔ จึงจะรู้จักพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

หลักธรรมพื้นฐาน ที่ชาวพุทธต้องศึกษาคือเรื่องธาตุ ขันธ์ อายตนะ ไตรลักษณ์ และอริยสัจ ๔ จึงจะรู้จักพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง

ความทุกข์คือปัญหาใหญ่หลวงที่สุดสำหรับมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะความทุกข์ของจิตใจจากความตายและความพลัดพราก

พระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อสอนมนุษย์ให้รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาอันใหญ่หลวงที่สุดนี้ โดยใช้ปัญญานำหน้าสมาธิและมีศีลเป็นพื้นฐาน

สิ่งสำคัญก็คือการสร้างปัญญา (สัมมาทิฎฐิ สัมมาสังกับโป) ให้เกิดขึ้นก่อน จึงจะมีสมาธิ (สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ) และศีล (สัมมาวาจา สัมมากัมมันโต สัมมาอาชีโว) ได้ถูกต้อง

ปัญญา คือ ความรอบรู้ในเรื่องของชีวิตและโลกอย่างถูกต้องตามที่เป็นอยู่จริง ว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร? ตั้งอยู่ได้อย่างไร? และหายไปเพราะเหตุใด?

โดยหลักธรรมที่จะต้องศึกษาไปตามลำดับก็คือเรื่องธาตุ (คุณสมบัติพื้นฐานที่ทำให้เกิดสิ่งต่างๆขึ้นมา), ขันธ์ (ส่วนที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นชีวิตของเรา), อายตนะ (สิ่งที่ทำหน้าที่เชื่อมต่อ เช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ รูป เสียง กลิ่น รส เป็นต้น), ไตรลักษณ์ (ลักษณะ ๓ ประการที่เกิดแก่ทุกสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากธาตุ อันได้แก่ ความไม่เที่ยง สภาวะที่ต้องทน ความไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง), อริยสัจ ๔ (อริยสัจ ๔ คือ ความจริงเรื่องการเกิดขึ้นของ ๑.ความทุกข์ของจิตใจในปัจจุบัน ๒.สาเหตุของความทุกข์ทั้งหลาย ๓. ความดับสิ้นไปของความทุกข์ทั้งหลาย ๔. วิธีปฏิบัติเพื่อความดับสิ้นไปของความทุกข์ทั้งหลาย)

เมื่อศึกษาเรื่องทั้งหมดนี้อย่างถูกต้องแล้วจึงจะเกิดความเข้าใจในคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้า และเมื่อเข้าใจแล้วก็ให้นำมาทดลองปฏิบัติอย่างเต็มที่ เมื่อทดลองปฏิบัติดูแล้วไม่เกิดผลเป็นความดับลงของทุกข์ (แม้เพียงชั่วคราว) จริง ก็ให้ละทิ้งเสีย แต่ถ้าทดลองปฏิบัติดูแล้วบังเกิดผลจริง ก็ให้รับเอามาปฏิบัติให้ยิ่งๆขึ้นต่อไป (ศึกษาเรื่องทั้งหมดได้ที่ http://www.whatami.net )
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่