ทำไมต้องยอมให้ บริษัทมือถือเอาเปรียบผู้บริโภค DTAC ตอบด่วน

กระทู้สนทนา
ทำไมต้องยอมให้บริษัทมือถือเอาเปรียบผู้บริโภค  อย่างที่เจอกันประจำคือ SMS โมษณา ที่กินเงินของพวกเราไป   ตอนนี้ เจออีกรูปแบบหนึ่ง  ปัจจบัน เบอร์โทรศัพท์ที่สำคัญ จะเปลี่ยนเป็น หมายเลขพิศษ 4 หลัก  แต่ไม่อยู่รวมในแพคเก็จที่สมัครใช้งานในแต่ละเดือน ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเสียเงินเพิ่ม ทั้งที่ เป็นเบอร์ ภายในประเทศเหมือนกัน ไม่ใช่เบอร์ 1900 หรือ เบอร์ดูดวง   เวลาโทรเข้ามือถือ โทรเบอร์บ้าน ถูกรวมในแพคแกจ   คิดอยู่ วันหนึ่ง อย่าน้อย 10 ล้านเลขหมาย มีความจำเป้นต้องโทรหมายเลขพิเศษ 4 หลัก 1 นาทีต่อวัน  กำไรฟรีๆ 10 ล้านต่อวัน 300 ล้านต่อเดิอน 3,650  ล้านต่อปี ที่บริษัทข้ามชาติ หลอกกินเงินพวกเรา สคบ กสทช ช่วยเหลืออะไรได้ไหม  


หมายเลข 4 หลัก

เลขหมาย    ลักษณะงานที่ใช้
1100    ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล  TOT Contact Center
1102    ศูนย์บริการข้อมูล Call Center วุฒิสภา
1103    ศูนย์บริการข้อมูล TT&T Call Center
1105    สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
1110    บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด
1111    ศูนย์บริการข้อมูลข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
1112    ศูนย์บริการสั่งอาหาร  The Pizza Company Call Center
1113    ศูนย์บริการข้อมูล BUG
1115    ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล ธนาคารออมสิน  (GSB Call Center) 
1117    ศูนย์บริการข้อมูล เจ มาร์ท Call Center
1123    สายตรงกระทรวงคมนาคม 
1124    ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์
1125    ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้น้ำ การประปานครหลวง 
1126    สายการบินวันทูโก
1128    ศูนย์บริการลูกค้า Contact Hutch 
1129    ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( PEA Call Center )  
1130    ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง ( MEA Call Center )  
1131    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน อบจ. และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
1132    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร
1133    ศูนย์บริการสอบถามเลขหมายโทรศัพท์ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) 
1134    ศูนย์รับแจ้งเบาะแสและให้ความช่วยเหลือเด็ก มูลนิธิปวีณา หงสกุล 
1135    แจ้งเหตุด่วนหรือร้องทุกข์ บริการให้ข้อมูลในเรื่องคดีเศรษฐกิจ 
1136    ศูนย์รับแจ้งเหตุการทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ กรมตำรวจป่าไม้ 
1137    ศูนย์รับแจ้งข้อมูลการจราจร สถานีวิทยุ จส. 100 
1138    ศูนย์รับแจ้งข่าวสารปราบปรามยาเสพติด
1139    ศูนย์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว
1140     สำนักงบประมาณ
1141    TOT Smart call
1142    ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์
1143    ศูนย์บริการให้ข้อมูลสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์
1144    ศูนย์บริการขายสินค้าผ่านระบบโทรศัพท์
1145    ศูนย์บริการสั่งอาหาร เชสเตอร์ กริลล์
1146    สายด่วนทางหลวงชนบท รับแจ้งถนนชำรุด
1148    ศูนย์บริการ AIS Serenade สำหรับบริการลูกค้าระบบ GSM
1149    ศูนย์บริการ AIS Call Center สำหรับบริการลูกค้าระบบ One-2-call
1150    ศูนย์บริการสั่งอาหาร KFC และ Pizza Hut 
1155    ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว (Tourist Service Centre)
1156    สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1157    สำนักงานอัยการสูงสุด
1161    กรมสรรพากร
1164    ศูนย์บริการข้อมูลกรมศุลกากร 
1165    สายด่วนยาเสพติด
1166    สายด่วน ร้องทุกข์เกี่ยวกับสินค้าบริโภค 
1167    ศูนย์ให้คำปรึกษาหรือแนะนำเกี่ยวกับกฏหมาย การร่างนิติกรรมสัญญา
1169    ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ 
1170    ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
1171    สายด่วนเลือกตั้ง 1171
1174    ศูนย์บริการข้อมูลยางพารา สำนักงานตลาดกลางยางพารา  
1175    ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท AIS
1177    ศูนย์บริการรับแจ้งโทรศัพท์ขัดข้อง 
1178    สำนักตรวจคนเข้าเมือง รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้ายเกี่ยวกับบุคคลต่างด้าว
1179    ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิก (กบข.)
1182    ศูนย์บริการข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา 
1184    ศูนย์ร้องเรียนบริการ ขสมก
1185    บริการ WOW Station  ของ AIS
1186    ศูนย์บริการข้อมูล สายด่วนประกันภัย  (คปภ.) 
1188    ค้นหาเบอร์โทรศัพท์หน้าเหลือง
1190    ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
1191    ปดส. แจ้งเหตุข้อมูลข่าวสารและพยานหลักฐานเกี่ยวกับอาชญากรรม
1192    ศูนย์บริการกำกับดูแลการป้องกันและปราบปรามการโจรกรรมรถ
1193    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำรวจทางหลวง
1194    ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับพฤติกรรมข้าราชการตำรวจ
1195    ศูนย์รับแจ้งเหตุร้าย ผู้มีอิทธิพล เบาะแสอาชญากรรม 
1196    ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุทางน้ำ
1197    ศูนย์บริการข้อมูลจราจร ควบคุมจราจร
1198    ศูนย์บริการข้อมูล แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
1199    ศูนย์ปลอดภัยทางน้ำ (รับแจ้งอุบัติเหตุ เหตุด่วนทางน้ำ) 
1200    ศูนย์ข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียน กสทช.  
1201    สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
1202    กรมสอบสวนคดีพิเศษ
1203    กระทรวงพาณิชย์
1204    สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน
1205    สำนักงานป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ
1206    สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
1212    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)
1213    ธนาคารแห่งประเทศไทย
1222    Internet Access (TOTonline) เพื่อให้บริการ Internet ผ่าน เครือข่าย IP
1228    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ใช้เชื่อมโยงเครือข่ายระบบสารสนเทศ)
1234    บริการโทรศัพท์ทางไกลราคาประหยัด 
1238    บริการ Prepaid Voice โดยใช้บัตร TIP Card
1250    สำนักงาน กปร
1255    มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
1275    สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
1278    Voice Mail ใช้ฝากข้อความ (I-Box)
1279    Voice Mail ใช้ฟังข้อความ (I-Box)
1288    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1289    ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
1299    บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
1300    สายด่วนเพื่อสังคม ศูนย์ประชาบดี
1301    สสว. Call Center 
1302    ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
1310    Green Call รับแจ้งเหตุสิ่งแวดล้อม และศูนย์ประสานงานช่วยผู้ประสบภัย
1313    ศูนย์บริการร่วม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1315    ศูนย์รับแจ้งข้อมูลข่าวสาร กรณีพบเห็นข้อมูลไม่เหมาะสมในอินเตอร์เน็ต  
1318    ศูนย์สอบถามการจองตั๋วเครื่องบิน นกแอร์ Call Center 
1321    Call Center สำนักงานนายตำรวจราชสำนักประจำ
1322    ศูนย์บริการ CAT Contact Center 
1323    สายด่วนสุขภาพจิตและบริการเลิกยาเสพติด (โครงการ To be number one)
1330    ศูนย์บริการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 30 บาท รักษาทุกโรค
1331    ศูนย์บริการลูกค้า True Move
1332    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรมศุลกากร   
1333    ศูนย์บริการบัวหลวงโฟน      
1333    บริษัท สามารถ มัลติมีเดีย จำกัด (เดิม บจ. สามารถ อินโฟมีเดีย)
1337    ศูนย์บริการข้อมูลเมืองพัทยา  (พัทยา Call Center)
1340    สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตำรวจภูธร 9)
1341    ศูนย์รับแจ้งเหตุด่วน-เหตุร้าย 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
1342    ศูนย์ให้ข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานราชการ สำนักงานปลัด
1344    ศูนย์บริการ สั่งอาหาร S&P Delivery 
1346    ศูนย์ข่าวกรองทางทหาร     
1348    องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)
1352    ไทยเศรษฐกิจประกันภัย     
1355    สายด่วน ศาลปกครอง 1355 
1356    ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม  (สายด่วนปัญหาด้านการจราจร)
1357    SME Call Center เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ กลุ่มอุตสาหกรรม SME
1358    ศูนย์บริการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม Call Center
1359    ศูนย์รับแจ้ง การเงินนอกระบบ 
1360    กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1362    ศูนย์รับแจ้งเหตุไฟป่า
1363    กรมสื่อสารทหารอากาศ   
1364    ศูนย์บริการลูกค้า DKSH Health Care
1365    ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉินของท่อส่งก๊าซ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
1367    ศูนย์พิษวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
1368    ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทรัพย์สินทางปัญญา
1369    ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ IEC Contact Center 
1373    ศูนย์บริการ อยุธยา อลิอันช์ ซีพี
1374    สายด่วน กอ.รมน. รับร้องเรื่องราวภัยความมั่นคง
1375    Property Perfect      
1376    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    เพื่อให้การดำเนินการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการใหม่มีประสิทธิภาพ
1377    สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี    เพื่อรับคำร้องทางโทรศัพท์เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน
1380    ศูนย์สอบถามเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
1381    ศูนย์แจ้งเบาะแสการลักลอบเจาะและใช้น้ำบาดาล
1384    บริษัท ลินเด้ จำกัด (มหาชน) Call Center
1385    ศูนย์ปฏิบัติการ AFTA Hotline 1385 ของกรมการค้าต่างประเทศ
1386    ศูนย์รับแจ้งเบาะแสยาเสพติด
1387    โครงการสายเด็ก (ดูแลเด็กโดนทำร้าย) เพื่อนแก้วสมาคม
1388    โครงการบ้านและอาคารที่อยู่ของ ควอลิตี้ เฮ้าส์ 
1399    E-learning ให้ผู้สนใจเข้าศึกษาและค้นคว้าผ่าน Internet
1410    ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
1411    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
1412    มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
1413    มูลนิธิวิถีสุข
1414    สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
1415    สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
1416    การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1417    มูลนิธิห่วงใยเยาวชน  : ใช้งานร่วมกับมูลนิธิเดสทินี่ เรสคิว
1422    กรมควบคุมโรค
1460    ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานะการณ์น้ำ
1466    ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
1474    โรงพยาบาลศิริราช
1477    ศูนย์รับแจ้งเหตุขัดข้องวงจรสื่อสารข้อมูล (Lease Line ขัดข้อง)
1479    มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ
1490    TOT Smart call
1504    สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
1505    International Calling Card
1506    สำนักงานประกันสังคม สายด่วนกระทรวงแรงงาน  
1507    บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
1530     บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)
1540    ปตท. Call Center เพื่อรับแจ้งอุบัติภัยเกี่ยวกับก๊าซ
1541    ศูนย์รับแจ้งข้อมูลอาชญากรรมและยาเสพติด
1543    ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ
1544    "บริการบัตรโทรศัพท์ กสท." THAICARD
1545    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน และ บริการ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์” 
1546    สายด่วนแรงงานเด็ก 
1548    ศูนย์บริการงานข้อมูลทะเบียนและบัตร  : กรมการปกครอง
1551    ศูนย์บริการ กรุงไทย Phone
1552    ศูนย์จองห้องพักโรงแรมในสมาคมโรงแรมไทย
1553    ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ไทย Customer Service Group
1554    ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วยอุบัติเหตุ หน่วยกู้ชีวิต วชิรพยาบาล
1555    ศูนย์ กทม. 
1556    สายด่วนผู้บริโภคกับ อย. 
1557    ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ บริษัทวิริยะประกันภัย 
1558    ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
1559     ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สายด่วนกุญชร
1563    ศูนย์ให้บริการข้อมูลกระทรวงอุตสาหกรรม
1564    สายด่วนข้อมูลสารเคมี 
1566    ศูนย์บริการสำรองที่นั่งของ บริษัทการบินไทย
1567    ศูนย์ดำรงธรรม ให้บริการข้อมูลของกระทรวงมหาดไทย   
1569    ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนราคาสินค้า กรมการค้าภายใน 
1570    กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจ  รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับงานของกรมทะเบียนการค้า
1572    กรุงศรี Phone / บริษัท อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
1573    ศูนย์ส่งเสริมผู้ส่งออกรายย่อย ( SME) เพื่อบริการข้อมูลข่าวสาร
1577    ศูนย์สั่งซื้อสินค้าทางโทรศัพท์ 
1578    รับแจ้งขอความช่วยเหลือเพื่อดูแลเด็ก  กรมประชาสงเคราะห์ 
1579    สายด่วนการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1581    ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูล AIA  Call Center 
1584    ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ
1586    ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
1588    ศูนย์บริการ ซิตี้โฟนแบงก์กิ้ง 
1589    ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลของธนาคาร ธนชาตจำกัด 
1590    HSBC Phone Banking ศูนย์บริการข่าวสารข้อมูลธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้
1592    ศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับงานกองทุนฯ
1593    ศูนย์รับแจ้งเรื่องร้องเรียน ธกส. (Call Center 0-2555-0555)
1595    ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ธนาคารแสตนดาร์ด ชาร์เตอร์ 
1596    ศูนย์บริการข้อมูลประกันภัย - บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1597    กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  (ย้ายเบอร์ติดต่อไปที่ 0-2610-4888)
1599    ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์รถจักยานยนต์
1600    Quitline ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่