ธ.ก.ส.ออกมาตรการช่วยชาวนากระทบจำนำข้าว

กระทู้ข่าว
บอร์ด ธ.ก.ส.จัดวงเงิน 60,000 ล้านบาท และออกมาตรการช่วยเกษตรกร  ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงื่อนไขและการลดราคารับจำนำข้าว โดยลดดอกเบี้ยเงินกู้  ทั้งสัญญาเดิมและเงินกู้ใหม่ลงร้อยละ 3 และไม่คิดดอกเบี้ยการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร รวมทั้งจะช่วยจ่ายสมทบค่าเบี้ยประกันภัยนาข้าวให้ฟรีอีกครึ่งหนึ่ง


นายทนุศักดิ์  เล็กอุทัย  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่าที่ประชุม  มีมติเห็นชอบให้ออกมาตรการดูแลเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับเงื่อนไขโครงการรับจำนำข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56  ประมาณ 200,000 ราย รวมวงเงินประมาณ 60,000 ล้านบาท

โดยแยกเป็น มาตรการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้เดิม ลงร้อยละ 3 ที่จะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้เกษตรกรได้ประมาณ 1,100 ล้านบาท มาตรการสนับสนุนสินเชื่อ  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลิตข้าว โดยการลดดอกเบี้ยเงินกู้จากอัตราปกติที่เกษตรกรเคยเสีย ลงอีกร้อยละ3 โดยต้องเป็นสัญญากู้เงิน  ที่เบิกรับเงินตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ถึงวันที่ 31  มีนาคมปีหน้า วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท โดยคาดว่าจะลดภาระดอกเบี้ยให้เกษตรกรได้ประมาณ 450 ล้านบาท

มาตรการที่ 3 คือสนับสนุนสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษ MLR-1 ให้แก่สถาบันเกษตรกร เพื่อนำไปรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก วงเงินสินเชื่อ 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้สถาบันเกษตรกรได้ 40 ล้านบาท

มาตรการที่ 4 คือไม่คิดดอกเบี้ยจากการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกร ตั้งแต่วันที่ใช้บัตรจนถึงวันครบกำหนดชำระ วงเงินบัตรสินเชื่อ 4,000 ล้านบาท เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยให้เกษตรกรได้ประมาณ 280 ล้านบาท  

และมาตรการสุดท้าย คือให้สิทธิเข้าร่วมโครงการประกันภัยนาข้าวตามนโยบายรัฐบาล โดย ธ.ก.ส.สมทบค่าเบี้ยประกัน ในส่วนที่เกษตรกรที่เป็นลูกค้าต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยครึ่งหนึ่ง โดยคาดว่าจะมีพื้นที่เพาะปลูกเข้าร่วมโครงการกว่า 6 ล้านไร่  และมีค่าเบี้ยประกันภัย 92 ล้านบาท

นายทนุศักดิ์ กล่าวว่า  มาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระต้นทุน เรื่องดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรได้โดยตรง  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,063 ล้านบาท โดยแนวทางนี้ ธ.ก.ส.จะขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เป็นผู้จ่ายชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแทนเกษตรกร  เพื่อมิให้ภาระดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ ธ.ก.ส.

http://news.voicetv.co.th/business/73795.html

------------------------------------------------รับจำนำ ลดหนี้ ทั้งฟรีค่าดอกเบี้ย ฟรีค่าประกัน เป็นชาวนาประเทศไทยรักตายเลย

น่าจะเปลี่ยนจาก

"ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร"

เป็น

"ธนาคารเพื่อการข้าวและสหกรณ์การข้าว"

ให้รู้แล้วรู้รอด


แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่