ความต่างของอนัตตา

สืบเนื่องจากกระทู้นี้...........http://pantip.com/topic/30219290

จะอธิบายเพิ่มเติม   บางท่านอาจเข้าใจว่า  อนัตตาไม่ใช่ตัวตน  ถ้าท่านให้ความหมายแบบนี้
แสดงว่า   ไม่เข้าใจในความเป็นอนัตตาของ  สังขาร(ขันธ์ห้า)  กับอนัตตาของธรรมทั้งมวล

อนัตตาของธรรมทั้งมวล  แตกต่างและมีความหมายไปคนละอย่างกับอนัตตาของสังขาร(ขันธ์ห้า)

อนัตตาของธรรมทั้งมวลจะกล่าวว่า  ไม่ใช่ตัวตนไม่ได้  เพราะธรรมทั้งมวลหมายถึง ธรรมชาติทุกอย่างในโลกนี้
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มีอยู่จริง   ดังนั้นจะกล่าวว่า    ธรรมชาติไม่ใช่ตัวตนย่อมไม่ได้
ถ้าเราดูกระบวนการของธรรมชาติ   เช่นฝนตก  ฟ้าร้อง  หรือแม้การเกิดการตายของเรา  เราย่อมบังคับบัญชามันไม่ได้
ดังนั้นการให้คำจำกัดความ  อนัตตาของ ธรรมทั้งมวล  คือ บังคับบัญชาไม่ได้ย่อมใกล้เคียงที่สุด

ส่วนอนัตตาของสังขาร     มันหมายถึง  สังขาร(ขันธ์ห้า)  มันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป(จริงแท้)
ในการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป   มันเป็นไปในลักษณะของความไม่เที่ยง(อนิจจัง)   และความไม่เที่ยงของขันธ์ห้าทำให้ทุกข์
แล้วความไม่เที่ยงเป็นทุกข์นี้  ไม่ใช่ตัวตนเพราะมันเกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป  เราไม่สามารถบังคับบัญชาการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปได้

ความแตกต่างระหว่างอนัตตาของธรรมทั้งมวล(สัพเพธัมมา)กับขันธ์ห้า(สัพเพสัขารา)

ขันธ์ห้า(สังขาร)คือการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป  เป็นอนิจจัง  ทุกขัง

แต่ธรรมทั้งมวลหรือธรรมชาติไม่ได้เป็นอนิจจัง  และไม่ได้เป็นทุกขัง


จะพิจารณาเรื่องอนัตตา    จะต้องพิจารณาในเรื่องสัพเพธัมมาควบคู่ไปกับ  สัพเพสังขาราด้วย
เพราะความหมายไม่เหมือนกันครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่