พระไตรปิฎก

13,624 กระทู้  72 ผู้ติดตาม
พระพุทธเจ้าให้ใช้เครื่องมือ/กลไกอะไร...ในการจัดการกับพระภิกษุสามเณรที่ประพฤตินอกรีตผิดวินัยซ้ำ ๆ ซาก ๆ เป็นนิสัย?
สมาชิกหมายเลข 5301299 -
1
ใบไม้ ๑ กำมือ หมายถึงอะไร?
พรหมสิทธิ์ -
2
ความจริงของพุทธประวัติ ที่หลายคนไม่รู้
สมาชิกหมายเลข 5359898 -
16
ทำไม ?
Pirates of the Caribbean -
11
"พญายม" ให้ฝากมาบอก วิธีทำแล้วได้บุญมากคือถวาย "สังฆทาน"
สมาชิกหมายเลข 5066556 -
6
พระคึกฤทธิ์สวดปาติโมกข์ 150...ไม่ใช่ตัวจริงของเดิมในพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ
สมาชิกหมายเลข 5341006 -
13
ทำไมต้องตั้งฐานไว้ที่ กาย เวทนา จิต ธรรม?
สมาชิกหมายเลข 3949931 -
22
1
อธิษฐานธรรม : ปัญญานำชีวิต
Mahasati Neo -
3
1
สมเด็จพระสังฆราช ทรงเตือนผู้บิดเบือนพระไตรปิกฏ เป็นภัยร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนา
สมาชิกหมายเลข 5283656 -
13
บาปไหมถ้าทำแบบนี่
สมาชิกหมายเลข 4689825 -
9
เจริญสติ ไม่เจริญสมาธิ ไม่เกิดโพธิปัฏขยธรรม37ประการ
สมาชิกหมายเลข 1705709 -
20
1
เอามาจากพระสูตรไหน ?
พรพระพรหม -
3
วางจิตสู้กิเลสไม่ได้เลย ไปรักษาแผล กับแพทย์
สมาชิกหมายเลข 5356988 -
5
ทำไมมนุษย์กลัวการตายมากกว่ากลัวการเกิดคะ
สมาชิกหมายเลข 5344977 -
26
ระหว่างภาษาบาลีกับภาษาสันสกฤต ภาษาไหนที่เหมือนหรือคล้ายกับภาษามคธครับ
rb=b9 -
6
ความหมายของการมีชีวิต
สมาชิกหมายเลข 1426874 -
7
๙๐ ปี ชาตกาล อาจารย์เสถียร โพธินันทะ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ พระบรมบรรพต วัดสระเกศ
สมาชิกหมายเลข 5283656 -
1
จริงหรือเท็จ ?
สมาชิกหมายเลข 5266639 -
6
การพัฒนาจิตของแต่ละบุคคลถูกฝึกฝนต่างกันวิสัยที่จะเรียนรู้ก็ย่อมต้องต่างกัน
สมาชิกหมายเลข 2727313 -
2
เกี่ยวกับเรื่อง การบวชพระ..
สมาชิกหมายเลข 3043963 -
3
เลิศ ประเสริฐ เจริญ หมายความว่าไง ?
สมาชิกหมายเลข 5266639 -
1
ปีนี้ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ อายุ 93 ปีแล้ว แต่ยังคงเดินทางไปบรรยายธรรมมะตามสถานที่ต่างๆ อย่างไม่หยุด
สมาชิกหมายเลข 4500264 -
3
การจดจ่ออยู่ที่ฐานใดฐานหนึ่งไม่ใช่สติปัฏฐาน4
สมาชิกหมายเลข 4012218 -
24
1
อยากทราบว่า "เทวดา" ตัวเท่ามนุษย์ไหม ใครพอทราบบ้าง
สมาชิกหมายเลข 5346597 -
10
คาถาบูชาเทวดา
สมาชิกหมายเลข 5342434 -
4
5
คำสวดบูชาเสาหลักเมืองนครบาลเพชรบูรณ์
พรพระพรหม -
2
3
พุทธศาสนาที่ถูกต้อง ไม่ควรมีสิ่งนี้ สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติไว้
สมาชิกหมายเลข 5283656 -
7
ผู้รู้บางคนว่า คนไทย ไม่รู้จักญาน ไม่เคยเข้าญานสมาบัติได้ ญานสมาบัติในไทยไม่ตรงกับ พระไตรปิกฎ เรื่องนี้เท็จจริงแค่ไหน
สมาชิกหมายเลข 5249193 -
26
เผยความงดงามของสวรรค์ทั้ง 6 ชั้น ทำอย่างไรจึงจะได้ไป!
Pirates of the Caribbean -
11
4
“มหัศจรรย์ธรรม”ในมุมมอง "พระมหาวีระพันธ์ ชุติปัญโญ"
สมาชิกหมายเลข 5138258 -
ความแน่นอน
สมาชิกหมายเลข 3949931 -
17
พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติไตรลักษณ์
สมาชิกหมายเลข 4012218 -
6
การถกเถียงเรื่อง "กรรมฐาน 40" ถือเป็นฟุ้งซ่านของจิตผู้ปฏิบัติหรือไม่ ???
Bryant No24 -
15
สภาวะของ "ผู้มีดวงตาเห็นธรรม" มีลักษณะเป็นอย่างไร อะไรคือจริง/ไม่จริง ???
Bryant No24 -
18
ในฐานะชาวพุทธ การไหว้พญานาคแบบนี้ ผิดหรือถูกประการใด ?
Pirates of the Caribbean -
21
1
รู้สึกตอนนี้ตัวเองประมาท ปล่อยเวลาให้ผ่านเลยไป ไม่มีสติ ขอบทธรรม หรือพุทธพจน์คำสอนเกี่ยวกับเรื่องนี้หน่อย ไว้เตือนตัวเอง
สมาชิกหมายเลข 5243856 -
20
16
โสดาปฏิผล ถ้าเปรียบเป็นเงิน จะราคาเท่าใหร่ครับ
ลุงมอย -
29
เกี่ยวกับ > การเกิดของ พระโสดาบัน ?
สมาชิกหมายเลข 5031821 -
8
สัมมาสังกัปปะ มรรคผู้ปิดทองหลังพระ
สมาชิกหมายเลข 3344432 -
1
เราสามารถหา ผู้ที่เป็นอดีตชาติของพระเจ้ามหานามะ ได้ไหมครับ ? (ปัจจุบันเกิดเป็นมนุษย์อยู่)
สมาชิกหมายเลข 5249193 -
14
อกุศล เป็น เหตุ ให้เกิด กุศล และกุศลเป็นเหตุให้เกิด อกุศล ได้หรือไม่
ฝ่าด่านสุดท้าย -
22
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ไม่ใช่ ไตรลักษณ์
สมาชิกหมายเลข 1705709 -
31
โลกตะลึง! ที่ทุกคนก่อนตาย ต้องอ่าน นิมิตรกรรม !!!!
สมาชิกหมายเลข 5066556 -
5
1
ทำอย่างไรถึงจะมีบารมี 10 ?
สมาชิกหมายเลข 5287006 -
11
เทวทูต4คือเห็นอนิจจัง
สมาชิกหมายเลข 1705709 -
76
การคิดเป็นการสร้างภพสร้างชาติจริงมั้ยคะ
สมาชิกหมายเลข 4117974 -
17
ทำไมเราต้องกราบไหว้พระพุทธรูปหรอครับ
สมาชิกหมายเลข 3544427 -
20
ถ้าเราบังคับให้ลูกเลิกกับแฟน บาปไหมครับ ?
สมาชิกหมายเลข 4657507 -
8
อนัตตาต้องเห็นด้วยจิต
สมาชิกหมายเลข 4012218 -
12
พระสารีบุตร ?
สมาชิกหมายเลข 5266639 -
2