คิดเห็นอย่างไร ถ้ามีการยกเลิกงานลอยกระทง จะเกิดอะไรขึ้น

งานลอยกระทงเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของไทย ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติ ตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของไทย เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและเป็นวันสำคัญทางวัฒนธรรมไทย คนไทยนิยมลอยกระทงเพื่อขอขมาพระแม่คงคา เป็นการสะเดาะเคราะห์และขอพรให้ชีวิตในปีใหม่มีความสุขความเจริญ
งานลอยกระทงเป็นงานประเพณีที่มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ดังนี้

ข้อดี

เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของไทย
เป็นโอกาสให้คนไทยได้พบปะสังสรรค์กัน
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ
เป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย

ข้อเสีย

ก่อให้เกิดปัญหาขยะตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
อาจมีการก่ออาชญากรรม เช่น ทะเลาะวิวาท ฉกชิงวิ่งราว
อาจมีการใช้สารเคมีในกระทง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

หากมีการยกเลิกงานลอยกระทง จะเกิดผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ ดังนี้

ผลกระทบด้านบวก

ลดปัญหาขยะตกค้าง
ลดการก่ออาชญากรรม
ลดการใช้สารเคมีในกระทง

ผลกระทบด้านลบ
สูญเสียเอกลักษณ์ของไทย
คนไทยอาจขาดโอกาสพบปะสังสรรค์กัน
เศรษฐกิจอาจชะลอตัว

เพื่อนคิดว่าเป็นไปได้ไหม  การยกเลิกงานลอยกะทง
1.ได้ พร้อมเหตุ
2.ไม่ไได้ พร้อมเหตุผล
3.ตอบทั้ง 1 และ 2
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่