๏ กลบทโคลงสี่สุภาพ " พันธวีสติการ " ๏

12.05 น.

เรือโห่แซงโค้งหัก ...... ศอกสวน  ทางพ่อ      
เพลงกู่ขับน้ำทวน ....... ท่าน้อง
เร่งคู่รับย้ำหวน ........... หาท่า จอดแฮ
โล้แข่งส่งรักจ้อง ........ จับเจ้าเรือเพลง 

14.54 น.

เรือ  ---- โห่ -- แซง - โค้ง -- หัก ........ ศอกสวน  ทางพ่อ      
เพลง -- กู่ ---- ขับ –- น้ำ –- ทวน ....... ท่าน้อง
เร่ง ----- คู่ ---- รับ --  ย้ำ --- หวน ....... หาท่า .....จอดแฮ
โล้ ---- แข่ง -- ส่ง --- รัก --- จ้อง ....... จับเจ้าเรือเพลง 
                                                                                            

เรือเพลงเร่งโล้ ... โห่กู่คู่แข่ง ... แซงขับรับส่ง ... โค้งน้ำย้ำรัก ... หักทวนหวนจ้อง

------------------------------------------------------------------------------------------------------
มีบังคับเพิ่มเติมจากโคลงสี่สุภาพทั่วไปดังนี้ 

๑.....๒.....๓.....๔.....๕..........00....(00) 
๖.....๗.....๘.....๙....๑๐........00 
๑๑...๑๒...๑๓...๑๔...๑๕.......00...(00)
๑๖...๑๗...๑๘...๑๙...๒๐.......0000 
  
กำหนดให้สัมผัสสระ (ดูตามแนวตั้ง)

๖ กับ ๑๑ , ๑๖ กับ ๒ , ๗ กับ ๑๒ , ๑๗ กับ ๓ , ๘ กับ ๑๓ ,
๑๘ กับ ๔ , ๙ กับ ๑๔ , ๑๙ กับ ๕ และ ๑๐ กับ ๑๕ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่