ทำไมต้องมีหนังสือเดินทางไทย passport 2 เล่ม และวิธีการขอ

ทำไมต้องมี passport 2 เล่ม และวิธีการขอ 😆
(passport ไทยทั้ง2 เล่มนะ, ไม่ใช่ 2 สัญชาติ)

Note: การขอสัญชาติเพิ่มเพื่อได้ passport เล่ม 2 ที่ทรงพลัง เข้าได้หลายประเทศโดยไม่ต้องขอ visa เช่น ประเทศแถบหมู่เกาะแคริบเบียนทำได้ง่ายๆเลย ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปประเทศนั้นๆเลย มีพิธีสาบานตนใน กทม แต่ก็ใช้เงินเยอะมากๆ 🏁

(รวมค่าธรรมเนียมทั้งหมดต่อคนประมาณ 5 ล้าน, ถ้าเป็น family ต่อคนจะถูกลงเยอะ อยู่ที่มีกี่คน ผมเคยคิดจะทำ แต่คิดว่ายังไม่คุ้ม เพราะนักลงทุนต้องเอาเงินมาลงทุนจนกว่าเงิน 5 ล้านจะเป็นแค่เสี้ยวเดียวของ net worth ถึงตอนนั้นค่อยทำ)

***Benefit ของการมีหนังสือเดินทางไทย 2 เล่ม

1) สะดวกในการขอ visa
ไม่ต้องรอให้ passport กลับมาก็เดินทางได้ทันที
โดยอาจจะใช้อีกเล่มไปประเทศที่ไม่ต้องขอ visa 
หรืออีกเล่มนึงอาจจะมี visa ของประเทศที่จะไปไว้อยู่แล้ว

.
2) ป้องกัน passport สูญหายในการขั้นตอนการขอ visa
เพราะหลายครั้งการขอ เราไม่ได้ไปเอง จ้างเค้าไปทำให้ก็มีโอกาสทำหาย
หรืออาจจะหายระหว่างส่ง ปณ
ถ้าเล่มที่มี visa ระยะยาวของประเทศที่ขอยากๆ ก็เอาเล่มนี้ไว้กับตัว
หรือถ้าไม่ได้เดินทางไปประเทศนี้ก็ไม่ต้องเอาเล่มนี้ไป
(เวลา passport หาย มันต้องเริ่มกระบวนการขอ visa ใหม่ ไม่ใช่ออกเล่มใหม่ไปขอ visa เก่าได้เสมอไป)

.
3) Passport หายระหว่างการเดินทาง
ข้อนี้น่าจะแล้วแต่ประเทศ อย่างเช่น ประเทศไทยไม่อนุญาตให้เข้าออกประเทศด้วย passport คนละเล่ม
ไม่ว่าจะเป็น passport 2 เล่มของประเทศเดียวกัน หรือคนละประเทศก็ตาม ดังนั้นแบบนี้ถ้าหายต้องติดต่อสถานทูตทำใหม่เท่านั้น
บางประเทศอาจจะอนุโลมให้ใช้พาสปอร์ตที่ไม่มีตราประทับการเข้าประเทศนั้นออกจากประเทศได้, มันก็ไม่ง่ายเพราะต้องให้รายละเอียด + เหตุผลเยอะมาก แต่ก็คงง่ายกว่าไปทำใหม่ 
กรณีเดินทางแบบ multiple trip คือไปหลายประเทศมากก็มีประโยชน์ เพราะว่าการออกหนังสือเดินทางใหม่ อาจจะเป็นแค่ใบแทนเพื่อให้ออกจากประเทศนั้นๆได้ก่อน แต่เราอาจจะไปเข้าอีกประเทศไม่ได้ แต่ถ้าเรามีหนังสือเดินทาง เล่มที่ 2 แล้วประเทศนั้นไม่ต้องใช้ visa เราก็เดินทางต่อได้เลย
แนะนำให้เก็บ passport หลักไว้ติดตัว อีกเล่มใส่กระเป๋าเดินทาง

.
4) มันจะมีบางประเทศที่มีปัญหาการเมืองกัน Conflicting Passport-Visa Stamps
เช่น เคยประทับตราเข้าประเทศ Kosovo จะเข้า Serbia ไม่ได้
และมีอีกหลายประเทศที่มีเงื่อนไขแปลกๆแบบนี้
มันมีปัญหาขนาดการเข้าอิสราเอลจะออกใบสลิปแทนการประทับตราบนพาสปอร์ต เพราะถ้าประทับตาอาจจะมีปัญหาในการเข้าประเทศ อัฟกานิสถาน, อิหร่าน, อิรัก, คูเวต, เลบานอน, ลิเบีย, ปากีสถาน, ซาอุดิอาราเบีย, ซูดาน, ซีเรีย, หรือเยเมน

.
5) เหตุผลอื่นๆ มีไว้ 2 เล่มก็ดีกว่า เช่น ถูกขโมย หาเล่มนึงไม่เจอยังมีอีกเล่ม แยกการเดินทางธุรกิจกับส่วนตัว
วิธีการขอ passport เล่มที่ 2 สำหรับคนไทย
ต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกประเทศจะขอได้นะครับ
มีทั้งขอยากมาก, ต้องทำงานราชการ, จนถึงขั้นขอไม่ได้เลย, แต่ก็มีบางประเทศที่ให้แบบง่ายๆ

a) เงื่อนไขสำคัญ: ต้องเป็นกรรมการบริษัทเท่านั้น หรือมีเหตุผลอันจำเป็น เช่น เป็นนักกีฬา, เงื่อนไขในการท่องเที่ยวบ่อยแบบนี้ใช้ไม่ได้

b) เตรียมเอกสารเพื่อให้กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ อนุมัติก่อนครับ

- จดหมายจากบริษัท ชี้แจงเหตุผลของผู้ขอหนังสือเดินทาง ต้องเกี่ยวกับธุรกิจ ลงทุน หรืองานนะครับ
บอกว่าไปเที่ยวบ่อยไม่ได้นะครับ ผมใส่ตัวอย่างไว้ให้ในรูป
- หนังสือรับรองบริษัท และหนังสือบริคณห์สนธิ(บอจ2)
- สำเนาบัญชีรายชื่อ ผถห (บอจ 5) ใบสำคัญแสงการจดทะเบียน(พค0401)
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ขอ
- สำเนาหน้า passport และหน้า visa เล่มที่ใช้อยู่ปัจจุบัน พร้อมหน้าบันทึกข้อมูลการเดินทางทั้งหมดของผู้ขอ
อย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องทั้งหมด ให้คนอื่นไปยื่นแทนได้ครับ เจ้าหน้าที่จะเช็คให้ว่าขาดอะไรอีกไหม
ไปยื่นที่กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ชั้น 2 ช่อง 98-99

จากนั้นรออนุมัติประมาณ 1 อาทิตย์ครับ
จะมีเมลตอบกลับตามตัวอย่างในรูป โดยเมลที่ตอบกลับเป็น @gmail ธรรมดานี่แหละครับ
ชื่อเมลจะเป็น “อํานวยการ หนังสือเดินทาง”
จากนั้นให้นัดหมายกลับทางอีเมลได้เลยว่าจะเข้าไปทำวันเวลาใดนะครับ

c) กรุณาติดต่อที่ห้องรับรองพระภิกษุ กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ ชั้น 2
เอกสารที่ต้องเตรียมมา ได้แก่ บัตรประชาชนฉบับจริง และหนังสือเดินทาง (กรณีเล่มอยู่สถานทูต ไม่ต้องนำมาก็ได้)
โดยถ้าเล่มแรกเราได้ 10 ปีแล้ว เล่มที่สองจะได้แค่ 5 ปีนะครับ แต่ถ้าเล่มแรกเป็น 5 ปีเล่มที่สองนี้ขอ 10 ปีได้
คือจริงๆมันไม่มีเล่มไหนเป็นเล่มหลักนะ มันแล้วแต่เราเลย
ค่าธรรมเนียมก็จ่ายแค่ตามนี้ เหมือนปกติไม่มีอะไรเพิ่ม

(เล่ม 10 ปี ค่าธรรมเนียม 1,500 บาท + ems 40 บาท รวมทั้งสิ้น 1,540 บาท)
(เล่ม 5 ปี ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท + ems 40 บาท รวมทั้งสิ้น 1,040 บาท)

** ตอนไปทำจริงก็คือห้องนี้เลยครับ ไม่ได้ใช้ห้องใหญ่ที่ทำ passport ปกตินะครับ
คนที่มาห้องนี้คือได้รับการอนุมัติและนัดคิวไว้แล้ว โดยผมได้ e-mail อนุมัติตอนเช้า
ขอนัดคิวทำบ่ายได้เลยครับ

d) ควรใช้หนังสือเดินทางเล่มเดียวกันเมื่อเข้าออกประเทศนั้นๆ
ยกตัวอย่างนะครับ ถ้าใช้คนละเล่ม ถึงจะออกได้ ก็อาจเกิดความสับสนได้ เช่น เราอยู่ประเทศเค้ากี่วันกันแน่ มันอาจจะเกินกำหนดก็ได้ แล้วจะมีปัญหาตามมาทั้งๆที่เราอยู่ตามกำหนด

e) หาก passport เล่มใดเล่มนึงหมดอายุ หรือใกล้หมดอายุแล้วจะต่อ
สามารถต่อได้โดยไม่มีผลกับอีกเล่มนึง แต่จะถือว่าเป็น passport เล่มที่ 2 ต้องทำเอกสารขอไปใหม่ตามข้างต้น





By ลุงสกูรซ ถ้าชอบบทความลงทุนต่างๆ

ฝากกด like page ลงทุน The Richest Duck 
กดติดตาม Youtube The Richest Duck ลงทุน-ท่องเที่ยว https://www.youtube.com/@viRichestDuck
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่