พุทธวจนะคำสอนพระศาสดา ประเด็น "ไม่ต้องไปฟังใครหรอก ให้เรียนบาลีไวยากรณ์แบบแกะเทียบภาษาบาลี-ไทย ด้วยตนเอง?"

ประเด็น "ไม่ต้องไปฟังใครหรอก ให้เรียนบาลีไวยากรณ์แบบแกะเทียบภาษาบาลี-ไทย ด้วยตนเอง?"

มีนักบวชผู้หนึ่งซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า ศึกษาและเผยแผ่เฉพาะคำสอนที่เรียกว่า พุทธวจนะ

(คำสอนที่เชื่อและเข้าใจว่าเป็นคำสอนอันออกมาจากพระพุทธโอษฐ์)

โดยที่วัดแห่งหนึ่งนี้ได้กล่าวอ้างมาตลอดว่า เผยแผ่แต่เฉพาะพุทธวจนะเท่านั้น

นักบวชผู้นี้ได้แนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจมาฟังธรรมบรรยายว่า

"ไม่ต้องไปฟังใครหรอก ให้เรียนภาษาบาลีด้วยตนเอง เรียนแบบแกะเทียบภาษาไทย-บาลี"

ด้วยความที่นักบวชผู้นี้ได้กล่าวว่า ตนเทศน์สอนเฉพาะคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้น

ผู้โพสต์จึงข้อสังเกตว่า "พระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนให้เรียนบาลีแบบแกะเทียบภาษาบาลี-ไทย ด้วยตนเองจริงหรือ?"

เมื่อทำการสืบค้นข้อมูล พบหลักฐานว่า

"มีพระพุทธดำรัสรับสั่งให้ภิกษุเรียนบาลีและอรรถกถากับอาจารย์"

(ซึ่งยังมีหลักฐานอีกว่า ให้เรียนบาลีและอรรถกถากับพระอุปัชฌาย์ด้วย)

ข้อมูลอ้างอิง : https://84000.org/tipitaka/read/r.php?B=07&A=4971

อนึ่ง ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาไม่ปรากฏหลักฐานว่า พระพุทธเจ้าให้เรียนบาลีไวยากรณ์แบบแกะเทียบ บาลี-ภาษาไทยไว้เลย
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่