พระรูปหนึ่งประกาศ “อรหันต์” ไว้ก่อนค่อยปฏิบัติเอาทีหลังก็ได้หรือ?

https://www.youtube.com/watch?v=dmeKawRk6Ng

ผมว่ามันก็น่าจะได้อยู่นะ แต่ต้องระดับโสดาบันขึ้นไป..

            ๗. โสตาปันนสูตร
       ว่าด้วยเหตุให้สำเร็จเป็นพระโสดาบัน
    [๓๗๓] พระนครสาวัตถี. พระผู้มีพระภาคได้ตรัสกะท่านพระราธะว่า ดูกรราธะ อุปาทาน
ขันธ์ ๕ ประการนี้. ๕ ประการเป็นไฉน? คือ อุปาทานขันธ์คือรูป ฯลฯ อุปาทานขันธ์คือวิญญาณ.
    ดูกรราธะ ในกาลใดแล อริยสาวกย่อมรู้ชัดเหตุเกิด ความดับ คุณ โทษ และธรรมเครื่อง
สลัดออกแห่งอุปาทานขันธ์ ๕ ประการนี้ ตามความเป็นจริง. เมื่อนั้น อริยสาวกนี้เรากล่าวว่า
เป็นโสดาบันผู้มีความไม่ตกต่ำเป็นธรรมดา เป็นผู้เที่ยงที่จะตรัสรู้เป็นเบื้องหน้า..

มันเป๋นจะอิ้ๆเน้อ
จะอู้หื้อ.....
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่