เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

ข้อพระคัมภีร์ที่ยืนยันว่าพระเจ้าทรงเป็นตรีเอกานุภาพ

ตรีเอกานุภาพหรือตรีเอกภาพเป็นหลักความเชื่อของชาวคริสต์ ที่เชื่อว่าพระเจ้ามีองค์เดียวแต่ดำรงอยู่ 3 สถานะ คือ พระบิดา,พระบุตร(พระเยซูคริสต์),พระวิญญาณบริสุทธิ์(พระจิต)

"ตรีเอกานุภาพ"คำนี้ไม่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ไบเบิล แต่มีข้อพระคัมภีร์นึงแสดงถึงตรีอกานุภาพได้ใกล้เคียงที่สุด นั่นก็คือ

เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายจงออกไปและนำชนทุกชาติมาเป็นสาวกของเรา จงบัพติศมาพวกเขาในพระนามของพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ มัทธิว 28:19

ต่อไปนี้จะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่ยืนยันว่า ทั้งพระบิดา,พระบุตร,พระวิญญาณบริสุทธิ์(พระจิต) เป็นพระเจ้า

พระบิดา

อย่าทำงานเพื่อแสวงหาอาหารที่เสื่อมสูญได้ แต่จงแสวงหาอาหารที่คงทนอยู่จนถึงชีวิตนิรันดร์ ซึ่งบุตรมนุษย์จะมอบให้กับพวกท่าน เพราะพระเจ้าคือพระบิดาทรงรับรองท่านผู้นี้แล้ว”
ยอห์น 6:27

เรียน ทุกท่านที่อยู่ในกรุงโรมผู้ซึ่งพระเจ้าทรงรัก และทรงเรียกให้เป็นธรรมิกชน ขอพระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทั้งหลาย และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำรงอยู่กับพวกท่านเถิด
โรม 1:7 (จะสังเกตเห็นได้ว่าข้อนี้มีบอกไว้ด้วยว่าพระเยซูคริสต์คือพระเจ้า)

ตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกำหนดไว้ล่วงหน้า และพระวิญญาณทรงทำให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ และได้รับการประพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิ่มพูนแก่ท่านทั้งหลายยิ่งขึ้นเถิด
1 เปโตร 1:2

พระบุตร

พวกท่านเรียกเราว่าพระอาจารย์และองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรียกถูกแล้ว เพราะเราเป็นอย่างนั้น
ยอห์น 13:13 (คำตรัสพระเยซู)

เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” ยอห์น 10:30 (คำตรัสพระเยซู)

ด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรา มีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่าน และเขาจะขนานนามของท่านว่า “ที่ปรึกษามหัศจรรย์ พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระบิดานิรันดร์ และองค์สันติราช”
อิสยาห์ 9:6

ในปฐมกาลพระวาทะทรงดำรงอยู่ และพระวาทะทรงอยู่กับพระเจ้า และพระวาทะทรงเป็นพระเจ้า
ยอห์น 1:1
พระวาทะทรงเกิดเป็นมนุษย์และทรงอยู่ท่ามกลางเรา เราเห็นพระสิริของพระองค์ คือ พระสิริที่สมกับพระบุตรองค์เดียวของพระบิดา บริบูรณ์ด้วยพระคุณและความจริง
ยอห์น 1:14

เพราะว่าความเป็นพระเจ้าที่ครบบริบูรณ์ทั้งสิ้นดำรงอยู่ในพระกายของพระองค์
โคโลสี 2:9 (พระองค์ในที่นี้หมายถึงพระเยซูคริสต์)

พระวิญญาณบริสุทธิ์(พระจิต)

เปโตรจึงถามว่า “อานาเนีย ทำไมซาตานจึงควบคุมใจของเจ้าให้โกหกต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ และทำให้เจ้าเก็บค่าที่ดินส่วนหนึ่งไว้? เมื่อที่ดินยังอยู่ก็เป็นของเจ้าไม่ใช่หรือ? เมื่อขายแล้วเงินก็ยังอยู่ในสิทธิอำนาจของเจ้าไม่ใช่หรือ? มีอะไรทำให้ใจของเจ้าคิดทำอย่างนี้? เจ้าไม่ได้โกหกมนุษย์แต่โกหกพระเจ้า
กิจการ 5:3-4
---------------------------------------------------------
ปล.นี่เป็นเพียงข้อพระคัมภีร์ส่วนหนึ่งเท่านั้น ถ้าใครมีข้อพระคัมภีร์ที่ยืนยันเรื่องตรีเอกานุภาพเพิ่ม สามารถคอมเม้นมาได้เลยนะครับ

ขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านที่เข้ามาอ่านนะครับ😇💖
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่