ปฏิจจสมุปบาท .. ตอนที่ ๒

ปฏิจจสมุปบาท .. ตอนที่ ๒

ภิกษุทั้งหลาย ปฏิจจสมุปบาท เป็นอย่างไร

... เพราะอวิชชาเป็นปัจจัย สังขารจึงมี ...

อวิชชา เป็นอย่างไร

ความไม่รู้ในทุกข์
ความไม่รู้ในทุกขสมุทัย(เหตุเกิดแห่งทุกข์)
ความไม่รู้ในทุกขนิโรธ(ความดับแห่งทุกข์)
ความไม่รู้ในทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา(ข้อปฏิบัติที่ให้ถึง
ความดับแห่งทุกข์)

นี้เรียกว่า อวิชชา

             

https://84000.org/tipitaka/read/m_siri.php?B=16&siri=2

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่