จริงหรือเปล่าที่เค้าบอกกันว่า เวลาลูกศิษย์สำนักพุทธพจน์ท่องไตรสรณคมณ์ จะท่องอย่างนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ   ข้าพเจ้าขอถือเอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ  ข้าพเจ้าขอถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งที่ระลึก
สัตตานัง สะระณัง คัจฉามิ   ข้าพเจ้าขอถือเอาเจ้าสำนักสัตตานังเป็นที่พึ่งที่ระลึก
______________________________________________

ดูจากพฤติกรรมของลูกศิษย์สำนักนี้ ก็น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ เพราะเหตุที่ว่า ลูกศิษย์สำนักพุทธพจน์นี้ ถูกสอนให้ไม่ฟังอรรถกถา ซึ่งพระอรรถกถาจารย์ในอดีตได้มีจิตเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์อรรถาธิบายไว้ในคัมภีร์อรรถกถาต่างๆ

พระอรรถกถาจารย์เหล่านี้ ล้วนเป็นถึงพระอรหันตสาวกที่มีความเข้าใจลึกซึ้งแตกฉานในพระธรรมของพระพุทธเจ้า  เวลาที่พระพุทธเจ้า ทรงตรัสว่า "ดูกรภิกษุทั้งหลาย ............" บรรดาท่านพระอรหันตสาวกเหล่านี้  ได้ฟังคำที่พระพุทธองค์ทรงตรัส  ปัญญาของท่านย่อมเข้าใจลึกซึ้งแตกฉานแทงตลอด  แตกต่างจากปุถุชนคนธรรมดาที่ปัญญาบารมีที่สะสมมายังน้อยกว่า  จึงจำเป็นต้องพึ่งพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยสาวกเหล่านี้ให้ช่วยอรรถาธิบายความพิสดารลึกซึ้งของพระธรรมของพระพุทธเจ้า  

พระรัตนตรัยที่เราต้องยึดเป็นที่พึ่งสูงสุด  ก็มีพระสงฆ์ที่เป็นพระอริยสาวกเหล่านี้ เป็นองค์หนึ่งของพระรัตนตรัย

ที่พวกเราชาวพุทธท่องว่า "สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ" ข้าพเจ้าขอถือพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง  พวกเราไม่ได้พึ่งพระสงฆ์เหล่านี้ ในทางอภินิหาร ปาฏิหารย์ หรือขอหวยขอโชคลาภจากท่าน  แต่เราพึ่งปัญญาบารมีของท่านที่ได้กรุณาเอื้อเฟื้ออรรถาธิบายพระธรรมของพระพุทธเจ้าให้พวกเราได้เข้าใจลึกซึ้งแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้น
แต่ถ้าไม่ฟังอรรถกถา ก็ฺแสดงว่าพวกลูกศิษย์สำนักนี้ ไม่มีพระสงฆ์อริยสาวกเป็นที่พึ่ง แต่จะยึดเอาแต่พระอาจารย์เจ้าสำนักของตนเป็นที่พึ่งอย่างเดียว 

และยิ่งดูจากความเห็นของ "ส้ม" ใน คห.3 ของกระทู้นี้แล้ว https://pantip.com/topic/41467225 

ไม่น่าเชื่อว่า ลูกศิษย์สำนักสัตตานังกล้าบังอาจแย้งความเห็นของท่านพระอรรถกถาจารย์ว่า ผิดพลาด

ใครจะกล้าคิดว่าตนเองจะเก่งกว่าพระอรหันตสาวกทั้งหลาย  แต่ลูกศิษย์สำนักพุทธพจน์กล้าคิดว่าตนเองแน่กว่าพระอรหันต์สาวก  รู้มากกว่าพระอรหันตสาวก  ไม่ฟังอรรถกถาที่พระอรหันตสาวกได้อรรถาธิบายไว้เพื่อเอื้อเฟื้ออนุเคราะห์ให้พวกเราได้เข้าใจพระธรรมโดยละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น  กล้าเอาความเห็นของตนไปลบล้างคำของพระอรหันตสาวกที่ให้ไว้ในอรรถกถา

________________________________

คลิปนี้ เป็นการเปิดใจของอดีตลูกศิษย์สำนักพุทธพจน์ที่ตอนที่อยู่กับสำนักนี้ ยิ่งปฏิบัติธรรมยิ่งศึกษาพุทธพจน์ตามแนวทางของสำนักนี้  ก็ยิ่งมีแต่ความหงุดหงิด ใจร้อน โมโหร้าย จนเกือบทำให้ชีวิตคู่ต้องล่ม จนเกือบหย่ากับภรรยาชาวไต้หวัน  จนตอนหลังยอมหันหลังให้กับสำนักนี้ แล้วไปเริ่มตั้งต้นใหม่กับความเข้าใจที่ถูกต้อง จนทำให้ชีวิตคู่ดีขึ้น ใจเย็นลง ลดละตัวกูของกูลง จนภรรยาชาวไต้หวันแปลกใจถึงความเปลี่ยนแปลงของสามี จึงได้เห็นประโยชน์ของพระธรรมและเห็นว่าพระพุทธศาสนาน่าสนใจศึกษา จึงได้มาเริ่มต้นศึกษาพระธรรมตามสามี

ดูตั้งแต่นาทีที่ 22.00 เป็นต้นไป ก็ได้ครับ

คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่