สามารถยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดเนื่องจากขยายระยะเวลาก่อสร้างเหตุเพราะโควิดได้มั้ยครับ

ผมได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายคอนโดหนึ่งย่านพระราม9 เมื่อปี2562 กำหนดเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ตามสัญญาจะซื้อจะขาย แต่เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2565 ทางโครงการได้ส่งหนังสือขอเลื่อนกำหนดการโอนกรรมสิทธิ์ห้องไปเป็นภายในสิ้นเดือนกันยายน โดยทางโครงการอ้างถึงเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ที่รัฐบาลสั่งปิดแคมป์ก่อสร้าง และการจำกัดการเคลื่อนย้ายแรงงานก่อสร้างและปิดด่านชายแดน ซึ่งเห็นเหตุสุดวิสัยที่ไม่มีระยะเวลาสิ้นสุดของคำสั่งที่แน่นอน ส่งผลให้ทางโครงการต้องหยุดชะงักลงและไม่สามารถกำหนดเวลาแล้วเสร็จได้
ซึ่งผมได้ทำการเช็คสัญญาจะซื้อจะขายเรื่องการขยายระยะเวลาก่อสร้างแล้ว ซึ่งสัญญาเขียนว่า “ในกรณีที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงักลง โดยมิใช่ความผิดของผู้จะขาย ผู้จะซื้อยินยอมให้ผู้จะขาย ขยายระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญาออกไปได้แต่ไม่เกินระยะเวลาที่การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก โดยผู้จะขายต้องแจ้งเหตุดังกล่าว พร้อมพยานหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้จะซื้อทราบภายในเจ็ดวันนับแต่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หากผู้จะขายไม่ได้ทำการแจ้งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้จะขายได้สละสิทธิ์การขยายเวลาทำการก่อสร้างออกไป ระยะเวลาผู้ที่จะขายขอขยายนั้น จะขอขยายเกินหนึ่งปีไม่ได้”
สรุปแล้ว ทางโครงการอ้างถึงเหตุสุดวิสัยจากโควิด ที่ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดลงได้ เลยจะมาขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไป ส่วนตัวผมเองคิดไปคิดมาก็ไม่ค่อยอยากได้โครงการนี้แล้วด้วย จึงสอบถามว่าผมสามารถยกเลิกสัญญาจะซื้อจะขายได้หรือไม่ครับ เพราะขยายเวลาออกไปกว่า90วัน มีผลต่อการหาที่อยู่อาศัยของผมครับ
 
ปล. ผมได้ลองหาข้อมูลมาแล้วว่า ราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2564 ก็ได้ประกาศให้แคมป์ก่อสร้างสามารถกลับมาดำเนินต่อได้ 

รบกวนด้วยครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่