อานาปาณสติ ... ตอนที่ 20

อานาปาณสติ ... ตอนที่ 20

การเข้าไปตั้งอานาปาณสติไว้เฉพาะหน้าในภายใน
เป็นไปทางจิต เนื่องด้วยจิต สติเป็นอนุปัสสนาญาณ

เมื่อสติเป็นอนุปัสสนาญาณ กายปรากฏ ไม่ใช่สติ

… สติปรากฏด้วย เป็นตัวสติด้วย
… บุคคลย่อมพิจารณาเห็นกายนั้นด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น

เมื่อบุคคลปรารภความเพียรพิจารณาเห็นกายนั้น
พิจารณาเห็นเวทนา จิตและธรรมทั้งปวง ด้วยสตินั้น ด้วยญาณนั้น

ย่อมรู้ชัด ธรรมที่เป็นอกุศล และ ธรรมที่เป็นกุศล ด้วยสตินั้น
ด้วยญาณนั้น

                     

https://84000.org/tipitaka/attha/v.php?B=31&A=4070&Z=5199

สาธุ อนุโมทนากุศลจิตของเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับ ./
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่