เชียงใหม่-นำชมวัดพระธาตุจอมกิตติ สมัยชาวลัวะเมื่อ 800 กว่าปี


ประวัติพระธาตุดอยจอมกิตติ
......วัดพระธาตุดอยจอมกิตติ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านพระธาตุ ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

สังกัด คณะสงฆ์มหานิกาย ฐานะวัดราษฎร์
อาณาเขตอยู่ในป่าสงวนแห่งชาติป่าสันทราย มีเนื้อที่ประมาณ 35 ไร่ ทิศเหนือจรดเขตป่าสงวนแห่งชาติ
ทิศตะวันออกและทิศใต้จรดถนนสาธารณะ ทิศตะวันตกจรดที่ดินเอกชน

......สร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ. 2484 บางปีขาดพระภิกษุ สามเณร อยู่จำพรรษา จึงถูกไฟป่าเผาผลาญสิ่งก่อสร้างสิ้นสภาพเป็นวัด
เหลืออยู่แต่พระเจดีย์ พระสงฆ์และประชาชนในถิ่นนั้น นิยม เลื่อมใส ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์
ได้พากันเสริมสร้างถาวรวัตถุ เพื่อให้มีสภาพเป็นวัด

พระพุทธไสยาสน์ ปางโปรดอสุรินทราหู

......ตามตำนานพระธาตุจอมกิตติกล่าวถึงชาวบ้านที่ออกหาของป่าเดินทางไปพบเสือกินศพชาวบ้าน
จึงไล่เสือไปและขุดหลุมฝังศพแต่ขุดพบพระธาตุ จึงได้นำพระธาตุไปประดิษฐานไว้ให้เป็นที่สักการะต่อไป

ศิลปกรรมภายในวัด
......องค์พระธาตุ เนื่องจากองค์พระธาตุเดิมถูกไฟป่าเผาจึงไม่เหลือร่องรอยของศิลปะเดิม แต่เมื่อมีการบูรณะองค์พระธาตุขึ้นใหม่นั้น
ได้สร้างพระพุทธรูปประจำอยู่ทั้ง 4 ด้าน ขององค์พระธาตุ พระเจดีย์มีฐานกว้าง 3 เมตร สุง 6 เมตร รูปทรงพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงปราสาท

......พระวิหารเริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2538 โดยท่านพระครูสุธรรมานุสรณ์ เป็นโครงสร้างไว้ก่อน
ต่อมากองพลรบที่ 2 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของ พล.ต.บุญรอด สมทัต ได้นำกฐินมาร่วมสมทบก่อสร้าง
จนขึ้นโครงหลังคามุงกระเบื้อง

......จากนั้น นายวาริน-นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ได้นำเงินกองทุน คุณหญิงสุเนตร พงษ์โสภณ เงินการกุศลจากงานศพคุณแม่เน้ย พูนศิริวงศ์
และนายบุญทัต พูนศิริวงศ์ รวมทั้งเงินส่วนตัวมาก่อสร้างพระวิหาร และประดับประดาให้สวยงาม
พร้อมทั้งสร้างระเบียงโดยรอบจนเสร็จสมบูรณ์ และ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรีได้มาทำพิธียกช่อฟ้าในวันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2541

......ครั้งหลังสุดนายวาริน-นางผาณิต พูนศิริวงศ์ ได้จัดสร้างลานชมวิวขึ้นอีก
เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่นายบุญทัต พูนศิริวงศ์ สำเร็จเรียบร้อยในต้นปี พ.ศ.2543

......................................

พระอุโบสถ "ดำรงชัยธรรม"

......คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ภรรยา บุตร ธิดา พร้อมด้วยญาติสนิท มิตรสหาย ลูกน้องบริวาร และผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมทุนสร้างถวายเป็นพุทธบูชา
ให้แก่วัดพระธาตุจอมกิตติ โดยสร้างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขาว 2 ชั้น ชั้นบนเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ 
และประดิษฐาน "พระหยกขาวดำรงชัยธรรม" ปางรำพึง เป็นพระประธานในพระอุโบสถ
ชั้นล่างใช้เป็นสถานที่อบรมและปฏิบัติธรรม ออกแบบตามนิมิตของพระอธิการ นิรันดร์ ธนธมฺโม เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ

......พระอุโบสถนี้ได้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันเสาร์ที่ 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2549 ใช้เวลาก่อสร้าง 1 ปี 
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันอังคารที่ 6 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 
และได้ทำพิธีสมโภชพระหยกขาวดำรงชัยธรรม พระประธานในพระอุโบสถพร้อมทั้งพิธียกช่อฟ้า 
ผูกพัทธสีมาตัดหวายฝังลูกนิมิตเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2551
โดยมี คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม ภรรยา บุตร ธิดา เป็นประธาน

......วัดพระธาตุจอมกิตติ เดิมเป็นวัดร้างสร้างสมัยชาวลัวะ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้เมื่อประมาณ 800 กว่าปีที่ผ่านมา
ได้ขึ้นทะเบียนตั้งวัด เมื่อปี พ.ศ.2478 
โดยใช้ชื่อวัดตามพระธาตุเจดีย์ที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดอันเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนตั้งชื่อว่า "พระธาตุจอมกิตติ"
......ในปี พ.ศ.2540 พระอธิการนิรันดร์ ธนธมฺโม ได้มารับตำแหน่งเจ้าอาวาสและได้พบว่าทางวัดยังไม่มีพระอุโบสถ
เพื่อใช้ในการทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ จึงได้ดำริหาทางจัดสร้างพระอุโบสถร่วมกับชาวบ้านและกรรมการหมู่บ้านละแวกนั้น 
จนกระทั่งสามารถสร้างสำเร็จตามความประสงค์โดยมี คุณไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม รับเป็นเจ้าภาพสร้างถวาย ออกแบบ
และควบคุมการก่อสร้างโดย พระอธิการนิรันดร์ ธนธมฺโม ใช้งบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 4,500,000 บาท
.................................................................

พระพุทธบารมี ศิริมุนี จอมกิตติ เป็นพระพุทธรูปปางประทานพรล้านนา 

สร้างขึ้นมาจากแรงบันดาลใจของพระอธิการนิรันดร์ ธนธมฺโม (เจ้าอาวาสวัดพระธาตุจอมกิตติ) 
และแรงศรัทธาของญาติธรรมที่ได้ร่วมบุญกันสมทบปัจจัย 
โดยได้จัดกฐินสามัคคีโสฬสมงคลขึ้น 3 ครั้งติดต่อกันในปี พ.ศ.2551,2552,2553 
เพื่อสืบสานอายุและเสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่พระพุทธศาสนา 
ซึ่งการก่อสร้างได้แล้วเสร็จสมบูรณ์และได้ประกอบพิธีสมโภชในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2553 

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่