พระเจ้าผู้สูงสุดคือใคร ?

ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์  พระเจ้าผู้สูงสุด (God) มีเพียงองค์เดียวคือ พระยาห์เวห์
โดยพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ประเสริฐ  พระองค์มีฤทธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดเหนือพระเจ้าอื่นทั้งสิ้น (gods)
พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสรรพสิ่ง  ดังนั้นทุกสิ่งในจักรวาลล้วนเกิดจากพระองค์
และแผนการของพระองค์ล้ำเลิศเกินกว่าสติปัญญาของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้

พระเจ้าผู้ประเสริฐทรงเป็นผู้ต้นสุดและเป็นผู้ปลายสุด  พระองค์ทรงอยู่เหนือกาลเวลา
และพระองค์สามารถชำระบาปทุกอย่างของมนุษย์ได้  พระองค์จึงมาเกิดเป็นมนุษย์ในสถานะพระบุตร
แล้วพระองค์ยอมถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปให้แก่มนุษย์ทั้งโลก
และพระองค์ทรงเปลี่ยนมนุษย์จากคนบาปให้เป็นคนชอบธรรม  จึงส่งผลให้มนุษย์ดำเนินชีวิตได้ดีและมีสันติสุข
หากผู้ใดรักษาความชอบธรรมไว้จนถึงวันตาย  พระองค์จะรับผู้นั้นไปอยู่ในสวรรค์ชั่วนิรันดร์

ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่ากับความรักของพระเจ้าผู้ประเสริฐที่มีต่อมนุษย์
เนื่องจากพระองค์ยอมถูกตรึงตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปให้แก่มนุษย์ทุกคน
ความเจ็บปวดและความตายของพระองค์ ทำให้มนุษย์หลุดพ้นจากการเป็นคนบาป
พระองค์ผู้มีพระนามว่า พระเยซูคริสต์

สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเจ้า  ท่านคิดว่าพระเจ้าผู้สูงสุดคือใคร ?
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่