ถามไม่ยาก... สิ่งใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจิตเป็นกุศลถือว่าดี สิ่งใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วจิตเป็นอกุศลถือว่าไม่ดี ??

สิ่งใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วทำให้จิตเป็นกุศลถือว่าดี 
- จิตใจมีความสูงขึ้น เจริญขึ้น เกิดสติ เกิดปัญญา ความยึดติดถือมั่นน้อยลง กิเลสตัณหาราคะเบาบางลง มีความสงบ เป็นต้นเหล่านี้...

พึงถือเป็นสิ่งดี ควรอยู่ใกล้สิ่งเหล่านั้น...

. . .

สิ่งใดที่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วทำให้จิตเป็นอกุศลถือว่าไม่ดี
- จิตใจมีความต่ำลง เจริญลงลง เกิดความหมกมุ่น มัวเมา คิดอะไรดี ๆ เชิงสร้างสรรค์ไม่ออก เพิ่มโลภะ โทสะ โมหะ ตัณหาราคะให้มากขึ้น ๆ ถือความต้องการของตนเป็นใหญ่ คิดไปในทางเบียดเบียนผู้อื่นมากขึ้น เป็นต้นเหล่านี้

พึงถือเป็นสิ่งเลว ควรอยู่ไกลสิ่งเหล่านั้น...

. . . 

พึงปฏิบัติเช่นนั้น
กระผมเข้าใจถูกไหมครับ ?

(ก็น่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับ... อันแรกไม่ได้รับทุกข์ (มักให้ผลเป็นความสุข สงบ) อันหลังให้ผลเป็นทุกข์ (จะช้าจะเร็วก็เท่านั้น)
โดยทั่วไปแล้ว เราก็ไม่อยากให้ตนเป็นทุกข์ ต่างก็ปรารถนาให้ตนมีชีวิตที่มีความสุขแทบทั้งนั้น)

ขอบคุณครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่