" Great Hedge " รั้วมีชีวิตของอินเดียที่สูญหายไปในประวัติศาสตร์
ตลอดการดำรงอยู่ของ Great Hedge of India ถูกรุมเร้าด้วยความยากลำบาก และไม่เคยบรรลุวัตถุประสงค์เลย
Cr.ภาพ NIGEL SUSSMAN


Great Hedge ของอินเดีย อาจเป็นตัวอย่างที่ใหญ่ที่สุดของการป้องกันความเสี่ยงที่ใช้เป็นเครื่องกีดขวาง มันดูเหมือนพุ่มไม้ในเทพนิยายที่แตกหน่อ มีหนามและสูง เพื่อปกป้องเจ้าหญิงหรืออะไรสักอย่าง ไม่มีใครรู้ว่าแนวคิดในการสร้างรั้วขนาดยักษ์ในใจกลางอินเดียมาจากไหน แต่นี่คือสิ่งที่ชาวอังกฤษสร้างขึ้น ไม่ได้เพื่อปกป้องอะไรนอกจากรายได้ของจักรวรรดิ มันเติบโตขึ้นตามแนว Inland Customs Line ซึ่งเป็นด่านศุลกากรของระบบราชการที่อังกฤษสร้างขึ้น เพื่อกำหนดภาษีเกลือให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่ด้านใดด้านหนึ่งที่ไม่มีเกลือ

ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 19 อินเดียตะวันออกถูกแยกออกจากตะวันตกด้วยแนวต้นไม้ที่ทะลุผ่านไม่ได้ ซึ่งประกอบขึ้นจากพืชที่มีหนามเป็นส่วนใหญ่ เช่น พลัมอินเดีย (Indian plum) ลูกแพร์หนามสกุลของไม้ดอกในตระกูลกระบองเพชร  (prickly pear) ไผ่ และต้น babool ไม้พุ่มสูงที่มีหนาม พวกมันถูกสร้างขึ้นเป็นแนวกั้นที่มีความยาวมากกว่าหนึ่งพันกม. ซึ่งคดเคี้ยวตลอดทางจาก Layyah ในแคว้นปัญจาบ (ปัจจุบันอยู่ในปากีสถาน) จนถึง Burhanpur บนฝั่ง Narmada

The Great Hedge of India หรือ Indian Salt Hedge ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับด่านศุลกากร Inland Customs Line ซึ่งผู้ปกครองอาณานิคมได้จัดตั้งขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์จากส่วนผสมพื้นฐานที่สุดอย่างหนึ่งของอาหารอินเดียทุกชนิด นั่นคือ " เกลือ " ซึ่งในอดีต เกลือถูกผลิตขึ้นบนชายฝั่งตะวันตกของอินเดียตามแนว Rann of Kutch ซึ่งเป็นที่ลุ่มน้ำเค็มขนาดใหญ่ทางเหนือสุดของชายฝั่งอินเดียในทะเลอาหรับ


กำแพงป้องกันความเสี่ยงอังกฤษในอินเดีย 


บนชายฝั่งตะวันออกของอินเดียนั้น เกลือมีอยู่อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะแนวชายฝั่งของรัฐโอริสสา แต่การผลิตเกลือถูกจำกัดให้อยู่ในพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเล ซึ่งเกือบเคยจะเป็นอาณาจักรที่ปกครองย้อนหลังไปถึงสมัยปฐมกษัตริย์ Chandragupta Maurya (ศตวรรษที่ 1 ก่อนคริสตศักราช) เพื่อเพิ่มรายได้ของรัฐ จึงมีการบังคับใช้ภาษีเกลือสำหรับการนำเข้าสินค้าโภคภัณฑ์นี้เข้าสู่ภายในของประเทศ

ทั้งนี้ ในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 บริษัท British East India ได้ผูกขาดการค้าเกลือของอินเดีย กล่าวคือ เมื่อโรงเกลือให้เช่าที่แก่ผู้เสนอราคาสูงสุด ซึ่งต้องขายเกลือคืนให้กับบริษัทในอัตราคงที่ ทำให้หลายคนขโมยเกลือจากโกดังไปขายที่อื่น และคนอื่น ๆ ก็ลักลอบนำเข้าเกลือจากรัฐของเจ้าของเกลือที่อยู่นอกการปกครองโดยตรงของอังกฤษ ด้วยเหตุนี้ บริษัท British East India จึงรับซื้อขายเกลือในตลาดเปิดในราคาที่สูงเกินจริงซึ่งน้อยคนจะจ่ายได้

และเพื่อควบคุมการลักลอบนำเข้าเกลือดังกล่าว จึงมีการสร้างโรงภาษี (custom houses) และด่านศุลกากร custom line หลายแห่ง ข้ามถนนสายหลักและแม่น้ำในรัฐเบงกอล เพื่อเก็บภาษีเกลือที่ซื้อขาย รวมทั้งภาษียาสูบและสินค้านำเข้าอื่นๆ และขยายออกไปจนถึงรัฐปัญจาบทางตอนเหนือ โดยใช้เป็นเครื่องกีดขวางเพื่อเป็นแนวป้องกันความเสี่ยง


ภาพวาดแสดงรายละเอียดและจินตนาของการสร้าง custom line จาก prickly pear ที่เต็มไปด้วยหนาม และไม้เลื้อยหนามอื่นๆ
หลังจากผ่านไปห้าสิบกว่าปี รั้วก็ถูกทำลายลงโดยไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่


custom line ดั้งเดิมสร้างจากนำไม้พุ่มหนามมาซ้อนๆกันขึ้นไปสูงๆ เมื่อต้นไม้แห้งลงก็เติมขึ้นไป จากนั้นก็ขยายต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งในปี 1868 มีกำแพงสีเขียวยาวที่ยาวกว่า 290 กม. ในขณะที่ Allan Octavian Hume ผู้บัญชาการกรมศุลกากรภายในประเทศระหว่างปี 1867–70 รับทราบข้อเท็จจริงนี้ และตระหนักว่าการรักษาการป้องกันความเสี่ยงแบบสดน่าจะประหยัดกว่าการป้องกันความเสี่ยงแบบแห้ง
 
Hume นั้นเป็นนักพฤกษศาสตร์ด้วย เขาเข้าใจดีว่า ในที่แห้งแล้งซึ่งไม่มีอะไรจะเติบโตได้จะต้องปลูกพืชหนามที่แข็งแรงอย่าง prickly pear  ในที่ดินที่คุณภาพไม่ดีจะถูกขุดเป็นคูน้ำหรือถมด้วยดินที่ดีกว่า ในพื้นที่ที่มีแนวโน้มที่จะเกิดน้ำท่วมเขื่อนจะถูกสร้างขึ้น และการสร้างร่องลึกก็เพื่อนำน้ำจากบ่อน้ำในบริเวณใกล้เคียงมาไว้

Hume จึงเริ่มทดลองกับไม้พุ่มประเภทต่างๆ โดยคำนึงถึงสภาพดินและปริมาณน้ำฝนที่แตกต่างกัน จนกระทั่งพบต้นไม้ที่ดีที่สุดสำหรับแต่ละสภาพอากาศซึ่งยาวและสูง ในที่สุดก็ได้พุ่มไม้ส่วนใหญ่ที่ประกอบด้วย Indian plum, babool, karonda และ Euphorbia  ไม่นานต่อมา ตามสถานที่ต่างๆ รั้วไม้ก็ได้เติบโตขึ้นเป็นแนวป้องกันที่น่าเกรงขามสูง 12 ฟุตและหนา 14 ฟุต

GHM Batten ผู้สืบทอดตำแหน่งของ Hume ยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับรั้วโดยการสร้างกำแพงหินและคูน้ำบนแผ่นดินที่แห้งแล้งเกินกว่าพุ่มไม้จะเติบโตได้ ในระดับสูงสุด แนวป้องกันนั้นมีความยาวอย่างน้อย 1,300 กม. ทำให้การดูแลแนวป้องกันความเสี่ยงกลายเป็นงานที่ค่อนข้างมาก 
เช่น ในปี 1869 กรมศุลกากรได้ขุดดิน 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตและขนวัสดุที่มีหนามมากกว่า 150,000 ตันเพื่อเป็นรั้วป้องกันความเสี่ยง ยังมีปัญหาเรื่องมด และหนูมาอาศัยอยู่ ตั๊กแตนบุกเข้าทำลายพุ่มไม้ พายุและลมหมุนที่กวาดล้างบางส่วนของมันออกไป เถาที่เป็นกาฝากทำลายพุ่มไม้ รวมทั้งต้นไม้ที่ตายด้วยสาเหตุตามธรรมชาติ 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ความพยายามในการสร้างและบำรุงรักษาแนวป้องกันความเสี่ยงประสบความสำเร็จเพียงบางส่วนเท่านั้น ผู้ลักลอบค้าของเถื่อนยังบังคับให้ฝูงอูฐหรือวัวควายที่บรรทุกเกลือเดินข้ามแนวรั้วต้นไม้เตี้ย ๆ ไป ส่วนคนอื่นๆ ก็ใช้โยนกระสอบเกลือแทน ตามบันทึกระหว่างปี 1877-78 ผู้ลักลอบขนของเถื่อนกว่า 6000 คนถูกจับกุมโดยผิดกฎหมายข้ามสิ่งกีดขวาง แต่อุปสรรคที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือการค้าขายและเดินทางข้ามอนุทวีปอย่างเสรี
 
ในช่วงทศวรรษที่ 1870 การป้องกันความเสี่ยงได้กลายเป็นสิ่งรบกวน  Lord Mayo ซึ่งเป็นอุปราชระหว่างปี 1869 - 1872 ได้เริ่มก้าวแรกสู่การยกเลิกสายการผลิต โดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของอังกฤษควบคุมการผลิตเกลือเพื่อไม่ให้สูญเสียรายได้ เมื่อนำสายการผลิตแบบกำหนดเองออก จากนั้นมีการแนะนำการปฏิรูปทางการเงินหลายชุด ที่ปรับภาษีให้เท่ากันทั่วประเทศ และทำให้การลักลอบนำเข้าไม่ทำกำไร ในที่สุด ด่านศุลกากรภายในประเทศก็ถูกละทิ้งในปี 1879


พุ่มไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ใน The Great Hedge of India คือ Carandas-plum ซึ่งผลิตผลไม้ที่ใช้เป็นเครื่องปรุงรสในผักดองของอินเดีย (เครดิต: Alamy)


ความไม่เท่าเทียมกันของราคาเกลืออันเนื่องมาจากภาษีเกลือ ทำให้เกิดการกีดกันเกลือในชาวอินเดียหลายล้านคนที่อาศัยอยู่ทั่ว Hedge line โดยในภูมิภาคที่ราคาเกลือสูงขึ้น ผู้คนบริโภคน้อยกว่าครึ่งหนึ่งของสิ่งที่คนทั่วไปที่เอาไปทางตะวันตกของ Hedge line

ตามบันทึกของรัฐบาลอังกฤษ ด่านส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริโภคเกลือ โดยราคาเกลือถูกลดให้ต่ำกว่าระดับที่ข้อบังคับกำหนดไว้สำหรับทหารอังกฤษที่ประจำการในอินเดีย ที่สำคัญ การกีดกันเกลืออาจส่งผลกับโรคภัยไข้เจ็บมากมายที่ทำให้สุขภาพทรุดโทรมและขัดขวางการฟื้นตัว แต่หลังจากยกเลิกแนวศุลกากรภายในประเทศ การบริโภคเกลือเพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ระหว่างปี 1868 และ 1888 และเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี 1911

แม้ว่าแนวป้องกันความเสี่ยงจะถูกยกเลิก แต่ภาษีเกลือก็ไม่ได้หายไป มันยังคงเป็นประเด็นถกเถียงตลอดการต่อสู้เพื่อเอกราชของอินเดียมาอย่างยาวนาน จนในที่สุดในเดือนตุลาคม 1946 ภาษีเกลือถูกยกเลิกโดยรัฐบาลชั่วคราวของอินเดีย เพียงสิบเดือนก่อนที่อินเดียจะได้รับเอกราช

มากกว่าหนึ่งศตวรรษต่อมา นักเขียน Roy Moxham ได้ค้นหาร่องรอยของรั้วที่มีชีวิตนี้ พบว่ารั้วป้องกันตัวเองได้ตายไปหมดแล้ว แต่เส้นทางที่ตัดผ่านประเทศส่วนหนึ่งได้รับการอนุรักษ์ไว้ ต่อมาตามประวัติศาสตร์ของอินเดีย มันกลายเป็นเขื่อนแนวยาวที่ตัดผ่านประเทศมาอย่างยาวนานหนึ่งสินทรัพย์ด้านโครงสร้างพื้นฐานของรัฐ และเส้นทางของพุ่มไม้ในบางพื้นที่ได้เปลี่ยนเป็นถนนหลายสาย


 customs hedge ทำมาจากพุ่มไม้หนามเป็นหลัก เช่น prickly pear ซึ่งได้รับเลือกให้ขัดขวางไม่ให้ผู้ลักลอบข้ามผ่าน (Credit: Alamy)


ทุกวันนี้ เกลือของอินเดียส่วนใหญ่มาจากทางตะวันตกของประเทศ และไม่มีใครต้องลักลอบนำเข้าเกลือข้ามรั้วเลย (Cr.Alamy)(ขอขอบคุณที่มาของข้อมูลทั้งหมดและขออนุญาตนำมา)
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่