การทำสมาธิ ตามหลักมาตรฐานสากล ในทุกศาสนาทั่วโลก

การทำสมาธิ ตามหลักมาตรฐานสากล ในทุกศาสนาทั่วโลก มีดังนี้
1) ศาสนาพุทธ
2) ศาสนาคริสต์
3) ศาสนาอิสลาม
4) ศาสนาบาไฮ
5) ศาสนายูดาห์
6) ศาสนามาณีกี
7) ศาสนาโซโรอัสเตอร์
8) ศาสนาพื้นบ้าน
9) ศาสนาเชน
10) ศาสนาฮินดู
11) ศาสนาซิกส์
12) ลัทธิบาบี
13) ลัทธิกาวด่าย
14) ศาสนาเต๋า
15) ศาสนาขงจื๊อ
16) ลัทธิบัวขาว
17) ลัทธิเซียนเทียนเต๋า
18) ลัทธิชินโต
19) ศาสนาอิยิปต์โบราณ
20) ลัทธิอนุตตรธรรม
21) ลัทธิชอนโดเกียว
22) ศาสนาเทนริเกียว
23) ไม่มีศาสนา
24) ลัทธิไสบาบา
25) ลัทธิลูเทอแรน

ระดับของการทำสมาธิ มีดังนี้
1) ขณิกสมาธิ ควรทำสมาธิ ตั้งแต่ระยะเวลา 01 วินาที จนถึง ระยะเวลา 20 นาที
2) อุปจารสมาธิ ควรทำสมาธิ ตั้งแต่ระยะเวลา 21 นาที จนถึง ระยะเวลา 1 ชั่วโมง
3) อัปปนาสมาธิ ควรทำสมาธิ ตั้งแต่ระยะเวลา 01 ชั่วโมง 01 นาที จนถึง ระยะเวลาที่สิ้นสุดครบ 03 ชั่วโมง
**ถ้าเกินครบ 03 ชั่วโมงถือว่า สุขภาพทั้ง 4 และความฉลาดทั้ง 7 นั้นถูกทรมานสาหัสจนกระทั่งถึงแก่ชีวิตสำหรับการทำสมาธิอย่างแท้จริง**

ประโยชน์การทำสมาธิ มีดังนี้
1) การทำสมาธิกับการรักษาโรคทุกประการ และ ช่วยลดน้ำหนักได้
2) การทำสมาธิกับสุขภาวะทางอารมณ์ ทำให้มีความสุข และ ทำให้เราได้บุญ
3) การนั่งสมาธิผลต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ศาสนา
4) เราสามารถควบคุมการทํางานของร่างกายส่วนต่างๆ ได้ดีขึ้น 
5) สมองส่วนต่างๆ สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6) ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ดีขึ้น และแสดงออกอย่างระมัดระวังมากขึ้น
7) มีความยืดหยุ่นมากขึ้นทั้งในมุมมองต่อโลกและการดําเนินชีวิต
8) เห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากขึ้น
9) ตระหนักรู้ตัวเองและสามารถพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้น
10) ควบคุมความกลัวได้ดี ทําให้มีความกล้ามากขึ้น
11) มีคุณธรรมมีความเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น
12) พัฒนาตัวเอง การเรียน การงานดีขึ้น และ ช่วยให้ความจำดีและสมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
13) มีสติ ควบคุมความกลัว มีความอดทน
14) มีความเป็นผู้นำสูง
15) ช่วยให้จิตใจผ่องใส อ่อนโยน ช่วยผ่อนคลายความเครียด และ ลดอารมณ์โกรธหรือโมโหร้ายได้ 
16) ช่วยให้ผิวพรรณอ่อนเยาว์ ผ่องใส ดูเด็กกว่าวัย และช่วยพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่าผ่าเผย
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่